Excursies, Expo, Straatacties, Speakers corner deel 1, Speakers corner deel 2, Films, Debat, Werkateliers, Maak de stad café

EVA, LETS, Transitie Ekeren

Een verplaatsing naar Ekeren is absoluut de moeite waard. Dit najaar werd er in het EVA Ontmoetingscentrum een unieke solidaire buurtwinkel opgestart. Iedereen kan er winkelen, alleen zal niet iedereen hetzelfde betalen. Daarnaast is er een heel actieve transitiegroep en LETS groep. Schrijf u in voor een workshop of geleid bezoek en laat u inspireren door parels van mensen!

Zaterdag 16 november 2013

Workshops: 10u, 11u, 14u en 15u

Cortina: opendeur en presentatie

Een buurt in beweging heeft nood aan een ontmoetingscentrum. Dat is in de wijk 2060 gerealiseerd met Buurtcentrum Cortina. Er werd een polyvalente zaal gerealiseerd voor quiz-avonden met het Wijkcomité, basketbalwedstrijden, buurtontmoetingen enz. Een boeiende buurt aan het woord…

Expo: vanaf 9 u
Lezingen: 14u en 15u

Filet Divers: opendeur

Filet Divers wil Antwerpenaren met geschonden basisrechten helpen. Naast concrete hulp probeert Filet Divers hen op te roepen om hun stem te laten horen en mee te participeren. Yves leidt u rond langs zijn droomfabriek in de Rolwagenstraat met bezoek aan de werkateliers, sociale kruidenier, ...

Opendeur; 10u-12u, filet divers (max 12 pers)

Inschrijven voor deze opendeur kan via festival@antwerpenaantwoord.be of 0473865503

Stuurgroep Sint-Andries: wandeling

Sinds de stuurgroep Sint-Andries meer dan 25 jaar geleden ontstond is de ‘Parochie van miserie’ hard veranderd. Ze komen nog steeds maandelijks samen, hebben al jaren een eigen wijkkrant, hebben de wijk als geen ander in de stad vorm gegeven. Inspirerend voor elke geëngageerde Antwerpenaar die zijn/haar wijk onder handen wil nemen.

Wandeling: 10u-12u, cc Costa (Sint-Andriesplaats 24 2000 Antwerpen) (max 12 pers)

De Roma: rondleiding

Na 20 jaar leegstand is de oude buurtcinema Cinema Roma door vele vrijwillige handen heropgebouwd tot volksschouwburg De Roma. Het succes doet de grootste sceptici inzien dat je dankzij een bundeling van krachten iets groots kan realiseren. De Roma bewijst dat mensen dingen kunnen veranderen. Tijdens het Maak de stad Festival kan u genieten van een rondleiding achter en voor de wederopgebouwde schermen.

Park Spoor Noord: wandeling

Het meest populaire park van Antwerpen is er niet zomaar gekomen. Wat weinig mensen weten is dat er een jarenlange strijd aan voorafgegaan is van de buurtbewoners. Herman van de ‘Werkgroep Spoorwegemplacement’ vertelt tijdens een wandeling hoe je als buurtcomité succesvol vreedzaam actie kan voeren. Superinspirerend voor prjectontwikkelaars, buurtcomités, actiegroepen, ... die bezig zijn met stadsontwikkeling!

Zaterdag 16november 2013

Park Groot Schijn: wandeling

De heraanleg van de ‘site Ruggeveld’ in Deurne tot ‘Park Groot Schijn’ is in 2013 gestart. Dit na een baanbrekend participatieproces dat in 2010 nog beloond werd met de VRP-planningsprijs. De hoofdrolspelers leiden u tijdens het Maak de stad festival rond in het toekomstige park en vertellen u alles over hoe zij dit huzarenstukje samen klaar gespeeld hebben.

Buurtcomité Stadscampus: wandeling

Studenten en buurtbewoners laten samenleven; in de Antwerpse Studentenbuurt leidt dit al eens tot conflicten. Buurtcomité Stadscampus toont tijdens een wandeling in de omgeving van het Frans Halsplein en de Ossenmarkt hoe zij de afgelopen jaren er in geslaagd zijn om toch harmonieus samen te leven. 

Wandeling: 10u-12u, Ossenmarkt (max 12 pers)

Inschrijven voor deze wandeling kan via festival@antwerpenaantwoord.be of 0473865503

De Ploeg - Kievit

Buurtcomité de Ploeg ontstond in 2004 naar aanleiding van de gecontesteerde bouwwerken aan het Kievitplein. Sindsdien denkt de Ploeg actief mee na over de risico’s en de kansen van de vele ‘grote werken’ op en rond het Kievitplein. Het comité treedt in dialoog met overheden en projectontwikkelaars. Dat dit kan renderen illustreert de Ploeg tijdens hun wandeling.

Stadsklap

Gestart in 2004 organiseert Onthaalbureau Inburgering Antwerpen zo’n 30 stadsklappen per maand. Het is een unieke kennismaking en uitwisseling met nieuwe Antwerpenaren. Doe tijdens het Maak de stad Festival mee een groepsgesprek met Poolse inburgeraars.

Workshop: 9u30-12u, brede school ’t Keerpunt (Prins Leopoldstraat 51, 2140 Borgerhout) (max 12 pers)

Inschrijven kan via festival@antwerpenaantwoord.be of 0473865503.

Inhoud syndiceren