Excursies, Expo, Straatacties, Speakers corner deel 1, Speakers corner deel 2, Films, Debat, Werkateliers, Maak de stad café

Speakers corner deel I (13u-15u)

Tijdens het Maak de stad Festival op zaterdag 16 november zullen er twee 'Speakers corners' georganiseerd worden. De eerste gaat door van 13u tot 15u in het Auditorium van het Koninklijk Atheneum Antwerpen (Franklin Rooseveltplaats 11 2060 Antwerpen). Daarin laten we 6 inspirerende sprekers in TEDx stijl aan't woord over allerhande vernieuwende initatieven rond delen en geven, complementaire munten, crowdfunding, coöperatief ondernemen, ... Snel inschrijven is de boodschap!

Werkgroep Antwerpen Toegankelijk: expo

De Werkgroep Antwerpen Toegankelijk (WAT) bestaat in 2013 20 jaar. Tijdens het stadsfestival zal de WAT een deel van het KAA gebruiken om een tentoonstelling te tonen. De tentoonstelling gaat over Universal Design of Integrale Toegankelijkheid waar de WAT al jaren naar streeft. Daarnaast geven panelen informatie over wat je zelf kan doen om de omgang met mensen met een handicap te vergemakkelijken. In het kort wordt ook de geschiedenis en de opdracht van de WAT getoond.

TONY Brigade: actie op straat

TONY verrast! TONY! is een humoristisch getint medicijn tegen verzuring en een positief antwoord op GAS- boetes. Met haar aanslagen in en rond Antwerpen beroert ze de inwoners van de stad en brengt hen dichter bij elkaar. Voor het Stadsfestival voeren ze verrassingsguerrilla acties op straat. Komt dat zien! En kom vooral meedoen!

Zaterdag 16 november 2013

Urban guerilla: 10u-17u doorlopend, overal in de stad

gURBS: installatie Centraal Station

Het Gentse collectief gURBS verzamelt, verzint en verspreidt verhalen voor, door en met de stad. Ze willen door middel van interventies in de publieke ruimte verbeelding oproepen en de dialoog in de stad stimuleren. gURBS komt met een speciale installatie. Die zal opgesteld worden aan het Centraal Station. 

Zaterdag 16 november

Installatie aan het Centraal station Antwerpen: 10u-17u 

Occupy Antwerp: straatactie

De Occupy beweging is een sociale beweging die kadert binnen de wereldwijde protesten tegen de om zich heen grijpende economische en andere crisissen. De huidige gang van zaken wordt aangeklaagd met vreedzame acties op pleinen en markten in Antwerpen. Soepbedeling, een speaker’s corner, een vloerkrant. Met de nadruk op informeren, geven en delen. Op het Maak de stad Festival kan u meedoen met hun acties op het Conscienceplein.

Warme buurt: workshop

Onder het motto : ‘de ene Antwerpenaar helpt de andere’ zetten de vrijwilligers van Warme Buurt zich in om het sociaal isolement van zieke en/of vereenzaamde stadsgenoten te doorbreken. Dit doen ze via huisbezoeken. Vrijwilligers vertellen tijdens het Maak de stad Festival over hun ervaring als huisbezoeker. 

Zaterdag 16 november 2013

Communicatie in beeld: filmvoorstelling

Communicatie in Beeld is een stichting die gewone Antwerpenaren met een bijzonder verhaal aan het woord laat. In de documentaire ‘Moslims van bij ons’ geven 12 bekende en minder bekende moslims uitleg over wat ‘moslim-zijn in België’ voor hen betekent. Moslims van bij ons aan't woord!

Zaterdag 16 ovember 2013

Film: 15u-16u30, Het Paleis (Theaterplein, 2000 Antwerpen) (max 100 pers)

Kumesa: optredens en lezingen

Kumesa is een vrijwillige samenwerking van enkele Antwerpenaren rond kunst en cultuur. In de cultuurkelder van de Groene Waterman hebben ze pianiste Sylvia Traey en acteur/verhalenverteller Mostafa Benkerroum uitgenodigd. Samen met voorzitter Eric Kerckhofs zullen ze het hebben over ‘de kracht van muziek en woord’. Aansluitend is er ruimte voor discussie met publiek.

Zaterdag 16 november 2013

De Wakkere Burger: wandeling

Buren kennen hun buurt het best. Wat kan je doen als vrijwilliger om problemen in kaart te brengen in samenwerking met de stedelijke diensten zodat de leefbaarheid voor iedereen verbetert? Buurtbewoonster Paula vertelt vol passie en overgave over ‘den 2060’. Wandel samen met haar, de buurtopbouwwerker, buurtregisseur en straatvrijwilligers door Antwerpen Noord.

LETS Antwerpen stad: workshop

In een letskring wisselen mensen dingen uit; spullen, diensten, talenten. Dingen die ze hebben en graag lenen of geven. Dingen die ze graag voor een ander doen. In ruil krijg je het allerfijnste: onvervalste, pure waardering. Grijp uw kans op het Maak de stad Festival om eens mee te letsen!

Zaterdag 16 novemer 2013

Workshop: 10u-12u, Buurthuis Posthof; Patriottenstraat 62,  2600 Berchem (max 12 pers)

Inhoud syndiceren