Kaaiengedicht gelanceerd

 Ludo Van Campenhout en Peter Holvoet-Hanssen lanceerden op vrijdag 15 april het 'kaaiengedicht'. Met dit gedicht wil de stad een ruimer wervend programma starten dat de Antwerpenaar deze zomer dichter bij de Scheldekaaien moet brengen. Het belang van een goed wervend programma voor een nieuw stedelijk gebied in ontwikkeling kunnen we vandaag de dag heel mooi vaststellen in Park spoor Noord. 

Voorbereiding Noord ant-woord voorjaar 2011

In de omstreden wijk 2060 een nieuw wijkoverleg opstarten, het leek enkele buurtbewoners vorig najaar  een goed idee na alle negatieve mediaheisa. Eerdere pogingen in de jaren '70, '80, '90, ... waren uitgedoofd. Na enkele wijkvergaderingen is het zoeken naar de juiste formule.

We hebben de internetbevraging over de Antwerpse mobiliteit verlengd tot 10 mei. Dit op vraag van een aantal nieuwe partners die hun achterban nog willen mobiliseren. 

Ondertussen zijn er al heel veel Antwerpenaren die de bevraging ingevuld hebben. Het thema mobiliteit leeft in Antwerpen! Dat is nu al duidelijk.

Info- en debatsessie ‘Mijn Mobiliteit in ’t stad’

Tijd: 
woe, 11/05/2011 - 20:00
Datum Evenement: 
woe, 11/05/2011 - 20:00 - 22:00

Antwerpen staat stil…dat voelen veel Antwerpenaars aan. Je geraakt er niet meer door, je vind geen parking, fietsen is slalommen, hoe met de bus of de tram in Park Spoor Noord geraken……

De Stad Antwerpen wil overgaan tot het opstellen van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Nieuw Zurenborg”, voor herontwikkeling van de wijk Zurenborg in de deelgemeente Borgerhout. De mogelijke effecten van het GRUP op het leefmilieu worden bestudeerd in het planmilieueffectrapport (plan-MER).

Het Instituut voor de Overheid wil bijdragen tot de studie en de verbetering van de beleidsvoering, het management en de organisatie in de openbare sector.
Antwerpen aan't woord onderhoudt goede contacten met het Instituut om onze expertise en kennis op vlak van participatie, interactieve beleidsprocessen, ... hoog te houden.
Meer info: www.soc.kuleuven.be/io/ned

Verslag kerngroep Maandag 4 april 2011

Naar goede gewoonte weeral een volle agenda: stand van zaken en planning 'Mijn mobiliteit',  discussie over de week van de dialoog 2011 en Heidi van Samenlevingsopbouw kwam een toelichting geven over hun verkiezingsmemorandum; hoe zij gaan proberen de thema's van maatschappelijk kwetsbare groepen op de agenda van de lokale politici te krijgen in 2012. 

Eén van de deelnemers aan de internetbevraging www.mijnmobiliteit.be maakt kans op een testrit met de eerste echte elektrische sportwagen; de Tesla roadster. Dit wordt aangeboden door www.allrental.be

U heeft nog tot 15 april tijd om mee te doen!

Handige website met veel info over participatie

Participatiewiki wil een bron van inspiratie zijn voor actieve burgers, participatiebegeleiders, en andere praktijkwerkers. Kortom: een virtueel naslagwerk voor iedereen die het belangrijk vindt dat besluiten, oplossingen en activiteiten gedragen worden.

Voor ik het weekend induik nog snel een overleg met Ilse Hackethal - inhoudelijk coördinator van Samenlevingsopbouw Antwerpen stad. 

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad is al jaren actief betrokken bij Antwerpen aan't woord. We vinden het namelijk erg belangrijk dat iedereen betrokken wordt in allerhande participatie-initiatieven, ook allerhande maatschappelijk kwetsbare groepen. Grote uitdagingen van dit moment zijn:

Inhoud syndiceren