Zeven aanbevelingen voor overleg Dok Zuid Gardens

 De verwachtingen voor de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken zijn zowel in de buurt als in de rest van de stad hooggespannen. Een uniek plein verdient een uniek overleg. Daar is door de stad van bij de start ook gekozen. Uniek is bijvoorbeeld dat een intendant is aangesteld om mee het proces te bewaken en dat voor de keuze van de ontwerper burgers de verschillende ontwerpen konden zien en reacties geven.

Zaterdag 28 mei werd het winnende ontwerp voorgesteld en kregen burgers de kans om aan rondetafels hun eerste reacties mee te geven aan het ontwerpteam. Vanuit het ontwerpteam werd iedereen actief opgeroepen om ‘de baby’ mee verder vorm te geven. De intendant gaf in haar afscheidsrede ook nog eens duidelijk mee waarom het zo belangrijk is dat iedereen betrokken blijft. De stad verdient steun voor de inspanningen die het doet om de buurt, de handel, de cultuurhuizen etc te betrekken. Uit de nabespreking met de aanwezigen destilleerden we zeven aanbevelingen om het overleg kans tot slagen te geven:
1. Er is snel een bespreking met de buurt van de harde randvoorwaarden nodig m.b.t. o.a. het type evenementen dat men vanuit de stad wil faciliteren en het budget. Hierbij is een politieke aanwezigheid een must.
2. Er blijft er een grote vraag naar informatie over de conceptie van de parkings. Op zeer korte termijn zou men een infovergadering moeten houden over de ontwikkeling van de parkings en dit vooraleer de definitieve voorstellen door de ontwikkelaars worden binnengebracht.
3. De timing van het definitieve ontwerp van 2018 was voor verschillende aanwezigen een domper op de feestvreugde. Onderzocht moet worden of de timing van het ontwerp proces versneld kan worden en/of het aantal momenten vergroot kan worden zodat het definitief ontwerp tegen bv de zomer van 2017 kan worden voorgesteld.
4. Vanuit verschillenden mensen van de buurt is een vraag om actief bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het proces en het project. Een volgende aanbeveling is om de aanwezige mensen actief aan te spreken vanuit de stad via een telefonisch contact.
5. Met de verschillende overlegmomenten bereik je niet heel de wijk. De vijfde suggestie is om te onderzoeken of op korte termijn een 'proefopstelling' mbt de zuiderdokken georganiseerd zou kunnen worden die gedragen wordt door de buurt.
6. Het gevoel bij de aanwezigen was dat tijdens de rondetafel opnieuw dezelfde vragen kreeg voorgeschoteld. De vraag is om de aanpak en methodiek van de volgende inspraakvergaderingen anders vorm te geven.
7. Het risico van parallelle overlegcircuits wordt best vermeden. Indien men afzonderlijk overleg wil met bestaande groepen of experts moet men zorgen voor een directe koppeling met het proces met de burgers. Het zwaartepunt van het overleg moet hier blijven liggen.
Deze zeven suggesties zijn overgemaakt aan de betrokkenen binnen de stad. We hopen ondertussen dat alle partijen rechtstreeks met elkaar blijven praten ipv uitspraken te doen via de pers of sociale media. Want vertrouwen komt te voet maar gaat te paard!  
Auteur: Jan Vincke, Jan(at)antwerpenaantwoord.be, @JanVincke

0 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.