Workshop ''Naar een betere samenwerking tussen burgers en overheid voor het 'publieke belang'.

Antwerpen kent de laatste jaren een nieuwe golf van heel diverse burgerinitiatieven (Leefstraten, Tuinstraten, samentuinen, huiswerkbegeleidingsgroepen,…). Allemaal geëngageerde Antwerpenaren die actief bijdragen aan een veiligere, meer verbonden, meer propere, groenere stad. In het publiek belang. Vanuit de stad en districten worden burgers ondersteund via onder andere de Burgerbegroting, Stadsmakers, … Toch zien we dat de wisselwerking en de samenwerking tussen burgerinitiatieven en de stad, de districten vaak beperkt blijft. Hoe kan de stad mee op de kar springen van burgerinitiatieven? Hoe kunnen burgerinitiatieven aansluiten bij acties, ideeën van de stad? Is er binnen de stad ruimte en flexibiliteit om haar beleid en haar procedures tijdens de legislatuur bij te sturen op basis van spontanere burgerinitiatieven? Hoe kunnen burgerinitiatieven en de stad elkaar versterken?

Op woensdag 13 december organiseren 10 zomerdagen, Antwerpse Tuinstraten en Antwerpen aan’t woord met de steun van Stadsmakers en de Burgerbegroting van het district Antwerpen een open workshop. We nodigen zowel burgers, burgerinitiatieven, beleidsmakers als experts uit. De bedoeling is om elkaar beter te leren kennen, te leren van elkaar, enkele aanbevelingen te formuleren voor burgers, ambtenaren en politici ifv de volgende legislatuur.

Praktisch
Woensdag 13 december 2017
19u30 - 22u
Volkshogeschool Elcker-IK VZW
Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen
Maximaal 50 deelnemers. Inschrijven is gratis, via eef@antwerpenaantwoord.be

0 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.