Week van de dialoog: kom naar de startdag #Stadvanmorgen

Tijd: 
din, 11/03/2014 - 14:38
Datum Evenement: 
zat, 15/03/2014 - 11:00 - 14:30

Op de startdag van de Week van de Dialoog heeft de stad Antwerpen enkele inspirerende sprekers uitgenodigd om het thema ”Stad van morgen” toe te lichten. Daarna kan u uw ideeën kwijt aan één van de gesprekstafels.
Tegen 2030 zullen er wellicht zo’n 100 000 inwoners bijgekomen zijn in de stad Antwerpen. Wat doet dat met een stad? Welke uitdagingen brengt dit met zich mee? Welke kansen creëert dit voor een stad? Hoe verandert dat onze manier van wonen/werken/ontspannen?

Onder de noemer “Labo XX” werken enkele ontwerpbureaus aan scenario’s voor stadsvernieuwing en verdichting. Peter Vanden Abeele, lid van één van die ontwerpteams, schetst de uitdagingen en mogelijkheden. bOb Van Reeth, ex-Vlaams bouwmeester, reageert, reflecteert en geeft u (nog meer) stof tot nadenken.

Na de lunch kan u zelf met andere Antwerpenaren in gesprek gaan over deze uitdagingen. U kan uw ideeën ook meegeven via de suggestiemuur. Met deze ideeën gaan de ontwerpers en ruimtelijke planners daarna verder aan de slag.

Programma startdag
11.00 uur: verwelkoming
12.00 uur: broodjeslunch
12.30 uur: gesprekstafels
14.00 uur: slotwoord
Wil u hier graag bij zijn? Schrijf u snel in.
Zaterdag 15 maart van 11 tot 15 uur (deuren vanaf 10.30 uur)
Conferentiecentrum ALM, Filip Williotstraat 9, Berchem
lunch inbegrepen