Wat doen we

Een goed werkende en uitgebalanceerde stadsgemeenschap komt enkel tot stand als burgers kunnen bijdragen aan de vormgeving van hun stad, in open dialoog en ieder vanuit eigen achtergrond en mogelijkheden

Elke stadsgemeenschap moet daartoe een eigen participatiecultuur ontwikkelen in woord en daad. Antwerpen aan ’t woord wil mee die participatiecultuur op maat van de Antwerpse stadsgemeenschap ontwikkelen.

We willen de Antwerpse stadsgemeenschap prikkelen, verbinden, versterken en motiveren tot betrokkenheid zodat interactieve, dynamische en opbouwende samenwerking bevorderd wordt. Dit willen we doen door ervaringen, kennis en competenties op te bouwen, te delen en te verspreiden.