Verkiezingen 2012

Op 14 oktober 2012 worden in Antwerpen een nieuwe gemeente- en districtsraden gekozen. Antwerpen aan’t woord stelt zich tot doel om van inspraak, participatie, samenwerking in de stad Antwerpen een verkiezingsthema te maken en beleidsparticipatie stevig te verankeren in het bestuursakkoord. Participatie moet structureel ingebed worden in de stad!
Hiervoor werd in de loop van 2011 een verkiezingsmemorandum opgesteld, in samenwerking met middenveldorganisaties, (ervarings)deskundigen, bewonersgroepen,… Begin 2012 wordt dit verspreid en besproken met de politieke partijen. Op 19 juni 2012 komt er een terugkoppeling via een lezing 'Stad om samen te maken’

Wat willen we bereiken?

  • Inspraak, participatie, samenwerking in de stad Antwerpen op de politieke en maatschappelijke agenda zetten
  • Beleidsparticipatie stevig verankeren in het stedelijk beleid, in het bestuursakkoord

Met wie werken we hier voor samen?
Werkgroep o.l.v. Antwerpen aan’t woord i.s.m. bewonersgroepen, ACW, Unizo,…

Verkiezingen 2012

Hoe kunnen we niet-georganiseerde burgers bereiken? Hoe bruggen slaan tussen tegengestelde belangen zoals senioren en jongeren? Luisteren naar de burger om te komen tot bruikbare en werkbare adviezen. Het waren maar enkele van de vele boeiende topics op het ronde-tafel gesprek tussen Antwerpenaren en politici op maandag 10 juni. Antwerpen aan ’t woord vzw schoof de stoelen in een kring voor een ontwapenende ontmoeting tussen beleidsmakers en bewoners.

'Stadmakers' gezocht

't stad maken we samen. Dat bewijzen de talloze geëngageerde en gepassioneerde Antwerpenaren, bewonersgroepen, verenigingen, straatcomités, middenveldorganisaties, 100000 vrijwilligers, ondernemers, politici en ambtenaren die zich inzetten voor Antwerpen.

Zin om in 2013 mee de stad te maken?

Tijd: 
din, 30/04/2013 - 11:28
Datum Evenement: 
woe, 15/05/2013 - 20:00 - 22:15

Zo'n 200 Antwerpenaren namen zondag 11 november deel aan het grootschalige Stadsgesprek 'Maak de Stad'. Aan de hand van elf thema's werden de deelnemers onderverdeeld in groepjes waar het debat over het Antwerpen van de toekomst losbarstte. Per thema werd er een gedetailleerd verslag opgemaakt. Alle verslagen kunnen geraadpleegd, gedownload en verspreid worden via http://db.tt/iVXef1N8.

Lezing 'Toekomstige rol van adviesraden'

Tijd: 
maa, 08/04/2013 - 18:55
Datum Evenement: 
don, 25/04/2013 - 20:00 - 21:15

De 10 nieuwe Antwerpse besturen zijn ondertussen goed en wel geïnstalleerd. De meeste adviesraden zijn momenteel in opstartfase. In tal van bestuursakkoorden krijgen adviesraden en overlegorganen een prominente rol. De vraag is hoe adviesraden effectief een belangrijke rol kunnen gaan spelen bij de opmaak van het beleid. Hoe kunnen verenigingen, middenveld, bewonersgroepen, … via de adviesraad mee het beleid gaan bepalen? 

Vliegend districtscollege

De nieuwe bestuursploeg van het district Antwerpen wil graag kennismaken met zijn bewoners. Daarom worden alle inwoners van het district Antwerpen uitgenodigd op één van de negen vliegende colleges. Na een korte voorstelling van het distictscollege krijgen ze de kans de schepenen te spreken over hete hangijzers in hun wijk. 

Maak de stad: opvolging

Tijd: 
zon, 16/12/2012 - 19:34
Datum Evenement: 
din, 18/12/2012 - 19:30 - 22:30

Beste stadsgenoten,
Op dinsdag 18 december spreken we af in centrum de wijk (Lange Scholierstraat 96 te 2060 Antwerpen) om 19u30 voor een nieuwe 'Maak de stad' meeting.

Op de agenda:

1. Welkom 
Welkom door Jan Vincke met korte briefing stand van zaken en doelstelling bijeenkomst

2. Brainstorm

Uitnodiging opvolging 'Maak de stad'

Tijd: 
vri, 07/12/2012 - 15:20
Datum Evenement: 
din, 18/12/2012 - 19:30 - 22:00

Op 18 december roepen we alle 'ambassadeurs' (en andere geïnteresseerden) op voor een opvolgingsgesprek van 'Maak de stad'. Samen willen we bekijken op welke manier het resultaten en het engagement van het stadsgesprek kunnen promoten, verder uitwerken en omzetten in concrete resultaten. Dit opvolgingsgesprek gaat door op 18 december van 19.30 tot 22.00 in Centrum de Wijk (Lange Scholierstraat 96, 2060 Antwerpen).

Resultaten 'Maak de stad'

Meer dan 170 Antwerpenaren uit Antwerpse middenveldorganisaties, bewoners(groepen), actiegroepen, verenigingen en adviesraden, academici, ondernemers en politici verzamelden zich op zondag 11 november onder de noemer ‘Maak de stad’.

Debatavond 'Mensen maken de stad'

Tijd: 
maa, 03/12/2012 - 14:59
Datum Evenement: 
don, 13/12/2012 - 19:30 - 22:00

CityLabo, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad en Antwerpen aan 't woord organiseren op 13 december een debatavond over de stedeling van de toekomst, n.a.v. de publicatie van ‘Mensen maken de stad’. Een must voor de stedeling van vandaag.

Op 1 december verzorgt Antwerpen aan't woord samen met een aantal deskundigen op vraag van SP-A mee het 'Participatielab: hoe organiseer je actief burgerschap?' op de visiedag van SP-A in Gent. De besprekingen van het memorandum en andere politieke contacten maakten duidelijk dat het begrip 'participatie' ook politiek aan gewicht wint.