Van droom naar daad met de bewonerscoach

Fantaseer jij soms ook over je buurt? Over wat je zou veranderen om ze aangenamer en leefbaarder te maken? Van droom tot plan en van plan tot actie is echter niet altijd een makkelijke stap. Hoe maak je je medebewoners enthousiast? Hoe werk je samen met de stadsdiensten? Hoe vraag je subsidies aan? Hoe hou je vol wanneer het moelijker gaat?

De coaching daagt mij uit om zaken anders te bekijken en aan te pakken

Om bewoners te helpen bij het zoeken naar antwoorden, introduceerden we – met financiele steun van de burgerbegroting - vorig jaar de bewonerscoach. Hoe gaat de bewonerscoach te werk? Tijdens een grondig intakegesprek polsen we naar de ondersteuningsbehoeften van de bewonersgroep. Is er nood aan frisse ideeën, aan praktische tips of aan ander advies? De ondersteuning wordt aangeboden op maat van elk initiatief. Binnen elk coachingstraject wordt een app lab aangeboden. App staat voor ‘Antwerpse Participatie Ploeg’. Het app lab is een brainstormmoment met ervaringsdeskundigen uit een groot en divers netwerk. Doel is om met hen kennis en ervaring te delen, om contacten te leggen en te netwerken.

Doorheen het hele traject werkt de bewonerscoach van Antwerpen aan ’t Woord nauw samen met een klankbordgroep. Daarin zetelen medewerkers van verschillende stedelijke diensten, zoals buurtregie, stadsmakers, stedelijk wijkoverleg, servicepunt verenigingen en cultuurantenne. We kunnen natuurlijk ook een beroep doen op de deskundigheid van onze eigen kerngroep.

Tot eind april 2016 worden tien bewonersinitiatieven uit het district Antwerpen gecoacht om hun droom voor de wijk te realiseren. De projecten zijn een voor een nieuw of vernieuwend, ze overstijgen het straatniveau en willen mensen samenbrengen en verbinden. Bij de selectie van de initiatieven werd ook rekening gehouden met een evenwichtige spreiding over de verschillende wijken van het district. De bewonerscoaching wordt eind april afgerond. In deze laatste fase is elk initiatief volop bezig met de uitwerking van een concrete wijkactiviteit. Op 12 mei wordt een slotmoment voorzien. 

0 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.