Symposium Buurtgerichte zorg - Zorg samen straten (12 december, De Winkelhaak)

“In een grootstad beweegt er veel en is het niet altijd geweten wat er zich achter al die gevels afspeelt. Eenzaamheid, isolement, anonimiteit staan in schril contrast tot drukte, geen tijd hebben en niet weten waar te beginnen. Maar misschien kunnen verschillende werelden elkaar wel vinden en iets betekenen voor elkaar. Op straat,- of buurtniveau die puzzel trachten te leggen levert pareltjes van verhalen op.”
- quote van initiatiefnemer zorgstraat-

We nodigen u op 12 december van harte uit op het symposium dat volledig in het teken staat van Buurtgerichte Zorg. Opgepast nieuwe locatie: De Winkelhaak: Lange Winkelhaakstraat. Vanuit Antwerpen Centraal: Astridplein oversteken rechts Carnotstraat en dan tweede links Dambruggestraat. Parking Zoo: Van Schoonhovenstraat. We starten met soep en een broodje vanaf 18h30, het programma begint om 19h30 en eindigt om 21h30.

Het project Zorg samen straten loopt in december een jaar. 14 straten in de stad Antwerpen hebben een jaar lang, met ondersteuning van Antwerpen aan ’t Woord en in samenwerking met Gezinszorg Villers, onderzocht hoe ze van een gewone straat een zorgende straat kunnen maken. Waar eenzaamheid wordt opgemerkt, waar kwetsbare mensen worden ondersteund. Dat onderzoek heeft tal van verhalen, goede voorbeelden en verrijkende inzichten opgeleverd voor de ontwikkeling van buurtgerichte zorg.

Tijdens het symposium delen we met u de kennis en de ervaring die we hebben opgedaan. Vervolgens onderzoeken we samen hoe we dit kunnen verbinden met het beleidsdenken rond buurtgerichte zorg.

Het programma:
• Getuigenissen uit eerste hand van bewoners, lokaal dienstencentrum, en initiatiefnemers
• Krachtlijnen en aanbevelingen vanuit de thuiszorg en de deelnemende straten
• Reflectie vanuit het beleid buurtgerichte zorg
• Tafelgesprekken

Gelieve ons te laten weten of u aanwezig zal zijn via symposiumzorgstraten@gmail.com.

We hopen u daar te mogen ontmoeten!

0 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.