Stakeholderforum De Lijn

De Lijn bestaat 21 jaar. Het is een verjaardag die in zekere zin ook een keerpunt inluidt: de openbaar vervoerssector wordt geconfronteerd met financieel-economisch moeilijke tijden, groeiende congestie, mondige en veeleisende klanten, een stagnerend aantal reizigers... Een nieuwe context die nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.

De volgende 20 jaar wil De Lijn fundamentele keuzes maken. U kan daarbij helpen. Via een dialoog met haar stakeholders wil De Lijn mogelijke oplossingen verkennen voor de belangrijkste uitdagingen. U bent welkom op het Stakeholderforum op 4 juni in Brussel. Het wordt een dag waarop gedebatteerd wordt en waarop u als belanghebbende centraal staat en actief bent. U kan deelnemen aan gesprekstafels en brainstormsessies of luisteren naar inspirerende sprekers.

Inschrijven kan via deze link. Omdat het aantal plaatsen beperkt is tot 150, kunnen er per organisatie of bedrijf maximaal twee personen deelnemen. Meer info: www.delijn.be/denkmee

Praktisch

Wild Gallery|Gerijstraat 11|1190 Brussel (Vorst)
Dinsdag 4 juni|9:30 tot 17 uur 

0 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.