Stadsbestuur garandeert realisatie Park Groot Schijn

Schepen Ludo Van Campenhout bevoegd voor oa publiek domein, sport (N-VA) en schepen Rob Van de Velde bevoegd voor ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, groen en erfgoed (N-VA) hebben namens het nieuwe stadsbestuur bevestigd dat zij garant staan dat Park Groot Schijn gerealiseerd wordt binnen de voorziene termijn. Dit hebben zij verklaard tijdens het kabinetsbezoek van de participatiestuurgroep Park Groot Schijn.

Tijdens de vergadering heeft de stuurgroep een nota met aanbevelingen aan de schepenen overhandigd. Hierbij werd gesproken over de beschibare financiële middelen en hoe die aangewend zullen worden. De mobiliteitsplannen rond het park zijn een gevoelige kwestie, zeker ook de beschikbare parkeerplaatsen voor bewoners uit de omgeving en de gebruikers van het park en de clubs. Ook de aanleg van de ecotunnel bleek de afgelopen jaren geen evidentie.Voor verenigingen en clubs betekent de geplande verhuis mogelijks een enorme uitdaging voor hun dagelijkse werking. Daarom vragen ze om dit samen zo goed mogelijk voor te bereiden. Naar de verdere toekomst zal het park ook goed beheerd moeten worden, niet alleen het rantsoen, maar ook de veiligheid. De vraag is ook hier hoe de stad, clubs, bewoners de handen in mekaar zouden kunnen slaan. 
Meer info;
http://www.stadindialoog.be/project/park-groot-schijn
https://www.facebook.com/pages/Park-Groot-Schijn/171865359558084?hc_location=timeline

0 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.