Slotcongres 'I am Europe'

Tijd: 
din, 11/06/2013 - 15:18
Datum Evenement: 
zat, 22/06/2013 - 13:30 - 19:00

 De afgelopen maanden hebben we van de Evens Stichting en Samenlevingsopbouw Antwerpen stad de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan een Europees uitwisselingsproject 'I am Europe'. Dit traject eindigt met een slotconferentie in Brussel op zaterdag 22 juni waar we iedereen van harte op willen uitnodigen.

Gedurende drie weekends hebben 50 Europeanen uit 9 lidstaten ervaringen over participatie in Europa uitgewisseld, en bekeken welke participatiemethodieken om lokale overheden te beïnvloeden mogelijks ook toepasbaar zouden zijn op Europees niveau.
Vanuit Antwerpen hebben we onder andere voorgesteld om stadsgesprekken te gaan toepassen op Europees niveau. De idee is om parallel in alle lidstaten tegelijkertijd 'town hall meetings' te organiseren over onderwerpen die burgers en middenveld zelf samen bepalen. Dit voorstel zal op de slotconferentie gepresenteerd en bediscussieerd worden.
Alle interessante documenten kan je terugvinden in onze dropbox: http://db.tt/nrCuxSZJ
Inschrijven is gratis en kan via http://iameurope.eu/public/upload/pdf/invitation.pdf