Rondetafelgesprek met politici en deskundigen: verslag

Hoe kunnen we niet-georganiseerde burgers bereiken? Hoe bruggen slaan tussen tegengestelde belangen zoals senioren en jongeren? Luisteren naar de burger om te komen tot bruikbare en werkbare adviezen. Het waren maar enkele van de vele boeiende topics op het ronde-tafel gesprek tussen Antwerpenaren en politici op maandag 10 juni. Antwerpen aan ’t woord vzw schoof de stoelen in een kring voor een ontwapenende ontmoeting tussen beleidsmakers en bewoners.

Hoe organiseer je participatie binnen je beleid en bevoegdheid? En wat is de meerwaarde hiervan? Hoe zou je idealiter meer participatie kunnen organiseren en op welke domeinen?
Prikkelende vragen die de tongen losmaakten. In vele – zoniet alle – bestuursakkoorden neemt participatie een belangrijke plaats in. Beleidsmakers begrijpen de nood, de wens, de verzuchting van bewoners om mee te praten/mee te doen/ mee te beslissen in aangelegenheden die raken aan de leefbaarheid en levenskwaliteit van ons allen in deze stad. Maar hoe organiseer je dit in de praktijk? Welke zijn de goede voorbeelden binnen en buiten Antwerpen en hoe kunnen we daarvan leren? De deelnemers in het debat deelden in alle openheid voorbeelden en tips uit hun alledaagse praktijk.
Participatie aan het beleid begint met participeren aan de samenleving. Participatie organiseren binnen een beleidsdomein is een volgehouden inspanning over de langere termijn. Het vergt echt en authentiek contact met bewoners, kennis rond dossiers, luisterbereidheid, wederzijds respect. Correcte opvolging. Want de burger wil een oplossing voor zijn probleem en een antwoord op zijn vraag. Ook als dat antwoord “neen” is. Want sommige verzuchtingen zijn helaas niet te realiseren… Maar wat wel te realiseren is, is een cultuur van open debat en betrokken communicatie. Met deze ronde-tafel is alvast weer een zetje in die richting gegeven.  

Het volledige verslag kan je via deze link downloaden: http://db.tt/6CP6eozr

0 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.