Paul Lermytte

Mijn naam is Paul Lermytte. Ik woon in Deurne. Ik ben gepensioneerd.
Antwerpen is voor mij een zàààààlige stad.
Ik ben sinds de start lid van Antwerpen aan ’t Woord. Antwerpen aan ’t woord spreekt mij vooral aan omdat ik geloof dat we samen meer kunnen dan alleen. Het is een boeiende combinatie van mensen, die samen geloven in een betere stad. Binnen Antwerpen aan ‘t woord werk ik voornamelijk mee aan het bestuur, aan de organisatie van stadsgesprekken, aan het “aanreiken” van projecten.
Participatie betekent voor mij mensen samenbrengen in functie van het ‘algemeen belang ‘. Participatie in onze stad is belangrijk omdat geen enkele politicus nog in staat is om een dergelijke mondige maatschappij te ‘leiden’, zonder actieve steun en inbreng van alle geledingen van die maatschappij.
Ik maak zelf de stad door actief deel te nemen aan participatietrajecten op niveau straat, buurt, wijk, district, stad, provincie en gewest.
Ik ben ook actief in de Wijkgroep Ertbrugge, Wijkgroep Deurne Oost en vzw Red de Voorkempen.
Mij vrijwillig inzetten voor mijn stad geeft mij het idee dat ik een steen verleg in een rivier.