Opstartcoach gemeenschapstuinen district Antwerpen

In 2014 kregen burgers van het district Antwerpen voor het eerst de kans om te beslissen over de besteding van 1,1 miljoen euro dankzij de burgerbegroting. Na een intensief participatietraject beslisten zij om op het thema “gemeenschapstuinen” 92.842euro euro in te zetten.

Antwerpen aan’t woord werd na een openbare aanbesteding aangeduid door het districtscollege tot ‘Opstartcoach’. De opdracht bestaat uit het begeleiden en ondersteunen van 10 (bewoners)groepen in het opstarten van nieuwe gemeenschapstuinen.

Dit project past perfect in de waarden, visie en doelstellingen van onze organisatie; ‘Samen stad maken’. Antwerpen aan’t woord organiseert al meer dan tien jaren tal van activiteiten om bewonersinitiatieven te versterken zoals lezingen, ‘App labs’ (delen van praktijkervaring en netwerken), ad hoc ondersteuning en begeleiding, …

In het voorjaar van 2016 worden 10 bewonersgroepen-initiatieven geselecteerd via een heel open wervingsprocedure. In de eerste helft van 2016 krijgen die groepen gezamenlijke vorming en begeleiding. Daarna volgt verdere coaching op maat. Eind 2016 moeten de 10 nieuwe gemeenschapstuinen operationeel zijn.

Projectteam: Eef Flo, Marijke Smeets, Koen Wynants

Info en contact: info(at)antwerpenaantwoord.be