Nieuwsbrief Cultuurraad Deurne mei 2017 - decentralisatie, communicatie en inventarisatie

Vorige vrijdag werd op het Antwerpse college de decentralisatie van de stad naar haar districten goedgekeurd. Niet dat Deurne nu een onafhankelijke gemeente (terug) wordt, maar met een overkoepelende stad over 9 districten werd het tijd om enkele dingen te verduidelijken en te herbekijken. In deze tekst (http://metkennisvanzaken.be/2017/05/15/antwerpen-maakt-werk-van-verdere-...) van Antwerpse schepen Koen Kennis (schepen van Financiën, maar ook van binnengemeentelijke decentralisatie) kan u de nodige informatie terugvinden. Voor cultuur specifiek zal er weinig veranderen, omdat persoonsgebonden materie (sport, jeugd, senioren, cultuur, ...) al een bevoegdheid was van de districten. We hopen dat een betere inzet van personeel en middelen per district enkel maar een verbetering kan zijn. De voormalige stedelijke cultuurraad (de huidige conferentie) zal ook herbekeken worden, omdat dit in praktijk niet werkt. Cultuurraad Deurne heeft zich eensgezind terug getrokken uit deze conferentie met het signaal naar hervorming. Wij streven eerder naar uitwisseling van advies tussen de districten en een betere communicatie met mensen over de districtsgrenzen die evengoed hard werken aan een sterke culturele omgeving voor iedereen. In de vzw Lokaal Cultuurbeleid zal in de toekomst de districtssecretaris ambtshalve lid zijn, zonder stemrecht.

Het gaat voor alle duidelijkheid om het werkkader hier en de afspraken tussen Stad en districten. Dit brengt geen inhoudelijke wijzigingen met zich mee. Met de cultuurraad hebben toch nog eens het onderwerp 'communicatie' aangekaart. Antwerpen zet sterk in op digitalisering, wat zeker geen slechte zaak is. Mensen kijken sneller op hun lichtgevend scherm dan in de brievenbus. Maar de trein van digitalisering gaat snel en we moeten zien dat iedereen mee kan. Niet iedereen heeft een pc/tablet/smartphone of kan er even vlot mee omgaan. Los daarvan moet je zien dat de essentie van communicatie nog werkt: de boodschap overbrengen. Een uitdaging om de vele activiteiten in kaart te brengen, een waardige vervanger voor de oude verenigingengids, bereikbaarheid van beleid/adviesraden/cultuurliefhebbers, ... Ik pleit niet om nu alles terug op papier te drukken of flyers uit te delen. Wel dat het digitale verhaal een succes wordt en iedereen mee kan.

In afwachting van een vervanging van de verenigingengids, ben ik op Facebook alvast begonnen met culturele domeinen in Deurne in kaart te brengen. Bedoeling is om snel te kunnen zien wie er bezig is met bvb dans, theater, sociale verenigingen, zang, woord, poëzie, literatuur, street art, erfgoed, games, festivals, ... Het blijft natuurlijk Facebook, maar alle beetjes helpen. En als er later toch een oplossing komt om verenigingen en individuele kunstenaars in kaart te brengen, is er toch al een groot stuk van de voorbereiding gebeurd. Om het stap voor stap aan te pakken, ben ik al begonnen met dans en volgt nu theater. Daarom graag een oproep naar iedereen in Deurne die actief is met dans en/of theater. Verenigingen, maar ook individuele dansers en theatermakers. Misschien is er in je straat wel iemand die danst; of af en toe op een podium staat. Geef gerust door, dan zorgen we voor dat beetje extra bekendheid.

Ik hoor graag van u en tot op één van de vele mooie culturele activiteiten in ons district. Kom zeker eens kijken op de jaarlijkse Kunstroute in het Rivierenhof op zondag 11 juni. Daar staan kunstenaars, artiesten, cultuurantennes en de cultuurraad.

Om te eindigen met een citaat (dat is altijd mooi, niet waar) van cineast Jean-Luc Godard: Geluk is de kunst om een boeketje te maken met bloemen uit je naaste omgeving.

culturele groeten,
Stijn Van Bauwel
secretaris Cultuurraad Deurne

0 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.