Nieuwsbrief Antwerpen Aan't woord

Lezing 'De rol van ambtenaren in inspraak- en participatieprocessen'

CityLabo vzw en Antwerpen aan 't woord vzw organiseren dit voorjaar een lezingenreeks rond de vraag ‘Is Antwerpen klaar voor de stadsdemocratie 2.0?’. Een must voor de stadsmens van vandaag. En daarmee bedoelen we: iedereen die geïnteresseerd is in de organisatie van onze stad en de veranderingen die er in plaats vinden. Maar ook werknemers van Antwerpse middenveldorganisaties, administraties, ondernemers en politici zullen zeker aan hun trekken komen.

Lees verder
 

Antwerpse Burendag editie 2013

Op vrijdag 31 mei 2013 is het weer de jaarlijkse Antwerpse burendag. En voor het eerst in de geschiedenis van de Antwerpse Burendag niet op een weekavond, maar aan de vooravond van het weekend! Dat betekent veel minder stress, en veel meer mogelijkheden om het langer te laten uitlopen. Als jouw straat nog niet behoort tot de 800 Antwerpse straten die vorig jaar meededen, zet dan dit jaar ook jouw stoel op straat vanaf 18u en maak een praatje met de buren.

Lees verder
Maecy (17) op zoek naar dans- en zangtalent uit Antwerpen-Noord

Maecy Hosteaux (17, KAA) uit Antwerpen-Noord organiseert een talentenwedstrijd voor en door jongeren uit 2060. Tijdens het stratenfestival Toer de Nord op zaterdag 25 mei zal er ter hoogte van Diepstraat/Korte Zavelstraat een podium gegeven worden aan jongeren van Antwerpen-Noord. Er zullen 3 categorieën zijn o.a. dans, zang en een ‘open categorie’.

Lees verder

 


Antwerpse adviesraden verdienen extra aandacht

Als Antwerpen aan ’t woord hebben we in het verleden weinig aandacht besteed aan de adviesraden. Onze focus lag vooral in op informelere beleidsprocessen. De laatste jaren kregen we vanuit verschillende adviesraden steeds meer vragen. Er waren frustraties, over de samenwerking met de politiek, over het gebrek aan doorwerking op het beleid en op de beperkte ondersteuning van de stad.

Lees verder


Trage zondag: bewoners graven oude plannen op

Op 3 april 2011 was er Trage Zondag, een straatfeest waarmee een aantal wijkbewoners de aandacht vestigden op de onveilige verkeerssituatie rond Park Spoor Noord, meerbepaald in de Viséstraat, Halenstraat, Lange Lobroekstraat en Bredastraat. Met een ludieke muzikale rouwstoet op zondag 2 juni gaan de omwonenden op een creatieve manier de plannen terug 'opgraven'. Afspraak om 10u in buurthuis Dinamo!

Programma:

Lees verder 


Stadsbestuur garandeert realisatie Park Groot Schijn

Schepen Ludo Van Campenhout bevoegd voor oa publiek domein, sport (N-VA) en schepen Rob Van de Velde bevoegd voor ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, groen en erfgoed (N-VA) hebben namens het nieuwe stadsbestuur bevestigd dat zij garant staan dat Park Groot Schijn gerealiseerd wordt binnen de voorziene termijn. Dit hebben zij verklaard tijdens het kabinetsbezoek van de participatiestuurgroep Park Groot Schijn.

Lees verder

 


Opiniestuk: Gooi de mondige burger niet met het badwater weg!

Als we de opinies en reacties in de media mogen geloven is er een nieuw soort burger opgestaan. De verzuurde en alleen-aan-zichzelf denkende burger. Zij leggen bouwprojecten (Noord-Zuid verbinding in Limburg) lam, verplaatsen foren (Sinksenfoor Antwerpen) en dreigen festivals (Gentse Feesten) op te blazen. Vooral in steden lijkt deze nieuwe soort nogal goed te gedijen.

Lees verder