Nadenken over de stad van morgen

Volgens de huidige prognoses krijgt de stad Antwerpen er tegen 2030 ongeveer 100 000 inwoners bij. Open ruimte is echter schaars, zeker binnen de Singel. De nieuwe inwoners zullen zich dus vooral vestigen in het gebied buiten de Ring.

Het stadsbestuur schakelde onder de noemer Labo XX enkele ontwerpbureaus in om scenario's te ontwikkelen voor stadsvernieuwing en stadsverdichting in de 20ste-eeuwse gordel.

Tijdens de Week van de Dialoog van 15 tot 22 maart 2014 kunnen bewoners hun ideeën voor hun buurt meegeven, maar ook vakmensen kunnen hun expertise en inzichten delen over de ‘stad van morgen’. Tijdens gesprekstafels praten Antwerpenaars dan met elkaar over een bepaald beleidsthema dat past binnen een project van de stad. Vorige jaren gingen die over de Scheldekaaien, klimaat en sport. Dit jaar draait rond de stad van morgen.

Aan de gesprekstafel op 15 maart kan u ideeën geven over de stad van morgen voor heel Antwerpen. Tussen 17 en 22 maart zijn er ook nog gesprekstafels in de 20ste-eeuwse gordel. We mikken op 40 tafels waaraan gemiddeld acht mensen deelnemen. Enerzijds willen we dan van buurtbewoners weten wat er goed is in hun buurt, welke ruimtes ze gebruiken, waarom ze daar en niet elders willen wonen, enzovoort. Anderzijds vertellen ze ons wat er voor hen nodig is in die stad van morgen.

Meer info; http://www.dna.be/stadvanmorgen 

0 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.