Mijn mobiliteit

Sinjoren zeggen niet alleen ‘neen’. Ze willen, zoeken en vinden zelf ook oplossingen. Antwerpen ligt al jaren wakker van de mobiliteit in en rond de stad. Uit gesprekken met bewonersgroepen, de resultaten van de week van de dialoog 2010, interne besprekingen, … blijkt dat Sinjoren bezorgd en bezig zijn met de mobiliteit in hun eigen omgeving. Maar Antwerpenaren willen vooruit. Dringend tijd dus om echt de koppen bij elkaar te steken. En de Antwerpenaar te vragen wat hij er zelf van vindt! Of nog beter… wat hij zelf gaat doen. 

Antwerpen aan’t woord wil via dit initiatief het publiek debat over de mobiliteit in de stad versnellen.

Het vertrekpunt: ‘Mijn mobiliteit’ of de eigen verantwoordelijkheid van ons als bewoners én deze van het stadsbestuur. Hoe verplaatsen we ons in de stad? Welke mogelijkheden zien we tot een betere stedelijke mobiliteit? Voor ons zelf of samen met anderen? Hoe moet het stedelijk beleid hierop inspelen?

In het voorjaar van 2011 worden voorstellen verzameld. Via een internetbevraging verzamelen wij de eerste ideeën. Op de blog ‘mijn mobiliteit’ kan je je eigen ervaringen kwijt over de mobiliteit in Antwerpen. In het najaar organiseren we een groot stadsgesprek met bewoners, verenigingen, bedrijven, politici, ambtenarenvoor het bespreken van de verzamelde voorstellen. Het eindresultaat: aanbeveling voor het Antwerps mobiliteitsbeleid en actie!

Antwerpen aan’t woord draagt dit initiatief niet alleen. De kracht van het initiatief zit in de samenwerking met andere organisaties. Volgende organisaties ondersteunen al het initiatief ‘mijn mobiliteit’: Unizo Stad Antwerpen, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, Seniorenraad Antwerpen, Jeugdraad Antwerpen, Red de Voorkempen, fietsersbond, Antwerpenaren (Hoboken, binnenstad, Zuid, Deurne, 2060,...), Universiteit Antwerpen, Antwerpse Hogescholen, Antwerpse scholengemeenschap, stRaten-Generaal, Kathleen Degroeve, ACW, Wijkgroep Ertbrugge, Globelink, vw kever ‘Pedro’, Soepmie, Adviesraad personen met een handicap - Werkgroep Antwerpen Toegankelijk, Ziekenzorg CM, Koninklijk Atheneum Antwerpen, Antwerpse horecafederatie, Stuurgroep Sint-Andries, Stadsmus vzw, Bewonersgroep Onze Tuin, debatgroep Maakbare Stad, bewonersgroep van de Jozef Van Poppelstraat, Paardentram, ASBE,.….

Aftrap ‘Mijn mobiliteit’

Met de eerste werkgroepvergadering is de aftrap voor ‘Mijn mobiliteit’ gegeven. Doelstelling van dit eerste overleg: samen de opdracht die de kerngroep van Antwerpen aan’t woord heeft gegeven te bespreken. Het globale stappenplan is uitgetekend: ambitieus en gedurfd. Maar het geloof is groot. Tijd voor actie. Yes, we can!

 

Werkgroep 2, Mijn mobiliteit

Wat staat er in het mobiliteisplan Antwerpen? Hoe staat het met de wijkcirculatieplannen? Wie is er allemaal actief bezig met de mobiliteit in de stad. De werkgroep legt al deze informatie samen. Onze conclusies: Er wordt veel gepland, maar wat gebeurt er in de praktijk? Veel partners zijn actief, maar werken ze genoeg samen? …

Mijn mobiliteit op http://mijnmobiliteit.blogspot.com/

De mobiliteit in de stad. Of je nu fiets, stapt, autorijdt of tramt… elke Antwerpenaar zit er dagelijks in. Tijd dus om al deze ervaringen te verzamelen. Op mijnmobiliteit.blogspot.com verzamelen we beeldmateriaal van wat er goed en minder goed loopt. Omdat beelden meer spreken dan woorden.

Werkgroep 3 Mijn mobiliteit

Op deze derde werkgroepvergadering verwelkomden we opnieuw een paar nieuwe gezichten. Nieuwe gezichten betekent nieuwe inzichten. De aanpak wordt zo elke keer sterker en sterker. Hebben we gedacht aan de afstemming met de plannen voor het doorgaand verkeer? Spreken we zowel senioren, jongeren, … voldoende op maat aan? Hoe willen we bijvoorbeeld mensen in Antwerpen bereiken de deur moeilijk uitkunnen, de taal nog niet volledig beheersen,… We leren elke keer weer bij!

Bouw jij mee aan de mobiliteit in Antwerpen?

Vandaag is het de beurt aan Patrick om de kinderen van de buurt naar school te brengen. Hij kijkt naar buiten en … het regent dat het giet. Even naar de andere ouders van de fietsketting sms’en. Snel krijgt hij reactie. Vandaag geen fietsketting want het is toch te gevaarlijk. Dan maar met de buurtauto naar school. De tram en de bus is voor deze avond als we iets meer tijd hebben, lacht Patrick. Gelukkig hebben ze een voldoende grote buurtauto geleend van de stad.