Mijn mobiliteit

Sinjoren zeggen niet alleen ‘neen’. Ze willen, zoeken en vinden zelf ook oplossingen. Antwerpen ligt al jaren wakker van de mobiliteit in en rond de stad. Uit gesprekken met bewonersgroepen, de resultaten van de week van de dialoog 2010, interne besprekingen, … blijkt dat Sinjoren bezorgd en bezig zijn met de mobiliteit in hun eigen omgeving. Maar Antwerpenaren willen vooruit. Dringend tijd dus om echt de koppen bij elkaar te steken. En de Antwerpenaar te vragen wat hij er zelf van vindt! Of nog beter… wat hij zelf gaat doen. 

Antwerpen aan’t woord wil via dit initiatief het publiek debat over de mobiliteit in de stad versnellen.

Het vertrekpunt: ‘Mijn mobiliteit’ of de eigen verantwoordelijkheid van ons als bewoners én deze van het stadsbestuur. Hoe verplaatsen we ons in de stad? Welke mogelijkheden zien we tot een betere stedelijke mobiliteit? Voor ons zelf of samen met anderen? Hoe moet het stedelijk beleid hierop inspelen?

In het voorjaar van 2011 worden voorstellen verzameld. Via een internetbevraging verzamelen wij de eerste ideeën. Op de blog ‘mijn mobiliteit’ kan je je eigen ervaringen kwijt over de mobiliteit in Antwerpen. In het najaar organiseren we een groot stadsgesprek met bewoners, verenigingen, bedrijven, politici, ambtenarenvoor het bespreken van de verzamelde voorstellen. Het eindresultaat: aanbeveling voor het Antwerps mobiliteitsbeleid en actie!

Antwerpen aan’t woord draagt dit initiatief niet alleen. De kracht van het initiatief zit in de samenwerking met andere organisaties. Volgende organisaties ondersteunen al het initiatief ‘mijn mobiliteit’: Unizo Stad Antwerpen, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, Seniorenraad Antwerpen, Jeugdraad Antwerpen, Red de Voorkempen, fietsersbond, Antwerpenaren (Hoboken, binnenstad, Zuid, Deurne, 2060,...), Universiteit Antwerpen, Antwerpse Hogescholen, Antwerpse scholengemeenschap, stRaten-Generaal, Kathleen Degroeve, ACW, Wijkgroep Ertbrugge, Globelink, vw kever ‘Pedro’, Soepmie, Adviesraad personen met een handicap - Werkgroep Antwerpen Toegankelijk, Ziekenzorg CM, Koninklijk Atheneum Antwerpen, Antwerpse horecafederatie, Stuurgroep Sint-Andries, Stadsmus vzw, Bewonersgroep Onze Tuin, debatgroep Maakbare Stad, bewonersgroep van de Jozef Van Poppelstraat, Paardentram, ASBE,.….

Op initiatief van Romain Goesaert, de voorzitter, zal de Seniorenraad van het district Antwerpen ook een rondetafel beleggen over de Antwerpse mobiliteit. Wat kan er gedaan worden zodat de senioren zich vlotter, veiliger, comfortabeler, ... kunnen verplaatsen in Antwerpen? We zijn erg benieuwd naar de 10 voorstellen van de seniorenraad!

TRITEL is de consultancy groep van Technum – Tractebel Engineering en is gevestigd in Berchem. TRITEL werkt met meer dan 100 consulenten vanuit de missie ‘Shaping and creating the living environment by offering sustainable solutions’. In september zullen zij met een aantal medewerkers een rondetafel doen over een betere mobiliteit in Antwerpen.

Al bijna 40 rondetafels Antwerpse mobiliteit

Antwerpen aan’t woord zal in september verscheidene rondetafels organiseren over de Antwerpse mobiliteit. De bedoeling van de rondetafels is om verschillende Antwerpenaren bewust te laten nadenken over een betere mobiliteit in Antwerpen, inspraak te geven, doorbraak te forceren in het Antwerps mobiliteitsdebat.

Op het dienstencentrum De Meermin denken ze ook mee

Hoe kunnen we het Antwerps verkeer veiliger, vlotter, en comfortabeler maken voor de senioren? OCMW-dienstencentrum De Meermin organiseert op 9 september in de voormiddag een rondetafelgesprek over de Antwerpse mobiliteit.

Dankzij het dienstencentrum komen we zo te weten wat de Antwerpse senioren vinden van het verkeer in Antwerpen. De 10 beste ideeën en sugggesties verzamelen we en voegen we toe aan 'het mobiliteitsplan van den Antwerpenaar'.

Ben jij een dertiger, bijna-dertiger of eeuwige dertiger? Heb je zin om mee na te denken over jouw mobiliteit in Antwerpen?

Met mobiliteit bedoelen we 'een effectievere manier om je verplaatsingen vorm te geven, zowel fysiek als digitaal'.

In september willen we elke Antwerpenaar zijn of haar mening horen over het verkeer in de stad. Elke Antwerpenaar heeft een belang te verdedigen in deze discussie, niet alleen fietsers, wandelaars, autobestuurders, ... Niet alleen de meerderheden in de stad, ook de minderheden. Samenlevingsopbouw Antwerpen stad helpt maatschappelijk kwetsbare groepen om deel te nemen aan dit debat.

Op 6 september gaan alle werknemers van het Ecohuis zich buigen over de Antwerpse mobiliteit. De kans is groot dat zij  vooral over milieu en duurzaamheid gaan nadenken. Erg benieuwd welke ideeën zij gaan voorstellen voor een betere mobiliteit in Antwerpen.

Datum: 6 september 2011

Op bezoek bij Werkgroep Antwerpen Toegankelijk (WAT)

Op vrijdag 29 april werden we uitgenodigd op de Werkgroep Antwerpen toegankelijk (WAT).  Deze werkgroep werd opgestart n.a.v. Antwerpen culturele hoofdstad 1993. Initieel om advies te geven of Antwerpen voor het evenement wel voldoende toegankelijk was voor personen met een handicap. 

Vandaag hebben we Antwerpen aan't woord voorgesteld aan de werkgroep en ook hét grote stedelijke participatieproject in Antwerpen van 2012: 'Mijn mobiliteit'.

KAA werkt als eerste school mee aan 'Mijn mobiliteit'

Het koninklijk atheneum Antwerpen onder leiding van Karin Heremans werkt mee aan het project 'Mijn mobiliteit'. We vinden het erg belangrijk dat de jongeren ook betrokken worden bij dit stedelijke participatieproject; zij verplaatsen zich tenslotte ook bijzonder veel in de stad en zijn sowieso de toekomst van Antwerpen. Antwerpen aan't woord wil zo ook zijn kennis, ervaring, netwerk op vlak van jongerenparticipatie sterk uitbreiden.

Werkgroep 4 Mijn mobiliteit

Maandag 18 april was er alweer de vierde werkgroepvergadering. Weeral veel nieuwe mensen rond de tafel, zelfs een pendelaar van over't water! Een meerwaarde om ook die groep van mensen er bij te hebben!