Lerend netwerk

Antwerpen aan ’t Woord vzw is een lerend netwerk van (ervarings)deskundigen op vlak van participatie en lokale democratie. De leden hebben een diverse achtergrond: burgers, bewonersgroepen, middenveldorganisaties, adviesraden, administratie, politiek, kennisinstellingen. We hebben allemaal één motto gemeen; 't stad bouwen we allemaal samen.

Wij willen in Antwerpen bruggen bouwen tussen politiek, administratie, middenveldorganisaties en/of bewoners(groepen). Niet vanuit een specifiek of eigen belang maar vanuit een gemeenschappelijke visie op ‘samenwerking in de stad’.

Wij vertegenwoordigen de Antwerpenaar niet. Wij zijn geen bewonersgroep noch een stedelijke dienst. We zijn wel een netwerk van mensen en organisaties die geloven dat participatie en samenwerking nodig is om te komen tot een betere stad. Iedere mening verdient hierbij zijn plaats.

Antwerpen aan't woord vzw wordt gefinancierd via het Vlaams Stedenfonds. Er is één betaalde coördinator in dienst. De bestuurders en leden werken allemaal op vrijwillige basis. 

Wij verenigen momenteel een 2000 vrijwilligers en organisaties uit Antwerpen in ons netwerk. De leden experimenteren met participatie door samen diverse participatieprojecten op te zetten, uit te voeren en achteraf te evalueren. Een dynamische kerngroep zorgt voor de opvolging en begeleiding. Dat ben jij als jij samen mee de stad wil maken!