Klankbordgroep Nieuw Zurenborg 21 juni 2011

Op dinsdag 21 juni was er opnieuw een klankbordgroepvergadering ivm de ontwikkeling van Nieuw Zurenborg. Op de agenda stonden de richtlijnen voor de opmaak van een milieueffectenrapport. Eerder dit voorjaar was er een publieke consultatie waar alle omwonenden hun suggesties, bekommernissen konden doorgeven zodat die eventueel mee genomen konden worden. Antwerpen aan’t woord probeert de stad en Zurenborgers dichter bij mekaar te brengen om samen te werken aan het project.
Tijdens de publieke consultatie hebben de omwonenden samen met de stad een wijkvergadering georganiseerd. Bedoeling was om vanuit de buurt een gezamenlijk advies aan de dienst Mer van de Vlaamse overheid te bezorgen. De overlast door de ring (lawaai, …), luchtkwaliteit, bodemkwaliteit, … waren de belangrijkste bekommernissen. Er werd ook gevraagd om een aantal alternatieven te onderzoeken ( wat zouden de effecten zijn van een overkapping van de ring). Er werd voorgesteld om het effect van een aantal milderende maatregelen te onderzoeken (geluidsschermen, …).
Tijdens de klankbordgroepvergadering heeft de stad heel gedetailleerd aangegeven welke bekommernissen opgenomen werden door de dienst Mer en welke niet inclusief de motivatie van de dienst Mer. Belangrijkste positief punt was dat er een discipline Mens-Toxicologie werd toegevoegd; de mogelijke gezondheidseffecten op de geplande wijk Nieuw-Zurenborg zullen expliciet onderzocht worden. Belangrijkste negatief punt was dat een aantal alternatieven, milderende maatregelen niet onderzocht zullen worden. De Vlaamse overheid zal enkel de effecten van het Masterplan 2020 onderzoeken zoals dat nu op de onderhandelingstafel ligt.
Conclusie van de aanwezigen: de uitkomst van het project-MER is de sleutel van het ganse project. Het studiebureau zal grondig werk moeten afleveren. Er zijn nog heel veel vragen die beantwoord moeten worden. Er zal een intensieve dialoogperiode moeten komen. De samenwerking (die beter wordt) moet verder uitgebouwd worden.
Wordt vervolgd…

 

1 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.