Inleiding

De 2060 wijk in Antwerpen is een heel diverse wijk: ‘originele’, autochtone, vaak iets oudere, bewoners, jonge nieuwkomers, verschillende allochtone gemeenschappen, druggebruikers, maatschappelijk kwetsbare groepen… Het samenleven verloopt niet van een leien dakje ondanks vele en diverse maatregelen van heel veel verschillende organisaties, zowel stad, middenveld (Samenlevingsopbouw, freeclinic, …) als buurtinitiatieven (Pleingroep, Noordlink, Buurtschatten, …), … De veranderingen in de wijk zijn positief maar verlopen voor vele buurtbewoners niet snel genoeg.
Een artikelenreeks in de GVA (oktober 2060) gaf aanleiding tot reactie in de buurt, bij middenveldorganisaties en de stad. Een aantal buurtbewoners willen werk maken van een breed overleg in de wijk 2060 zodat er meer samenwerking komt tussen de buurtbewoners onderling, met de stad en met de middenveldorganisaties die actief zijn in de wijk.
Antwerpen aan ’t Woord wil de buurtbewoners ondersteunen om het samenleven in de buurt te verbeteren. Participatie in 2060 gaat veel verder dan louter samen een beleidsplan opmaken. Participatie is hier voor een groot deel de ontwikkeling van een gemeenschap waarin iedereen zich prettig, veilig, gewaardeerd, gerespecteerd, … voelt.
Op vraag van Herman Debleser en Paula De Brie, sinds jaar en dag kernleden van Antwerpen aan ’t Woord, probeert Antwerpen aan ’t Woord het participatieproces te verbeteren, versterken en ondersteunen.  

0 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.