Informatiemoment heraanleg Scheldekaaien

Tijd: 
woe, 23/10/2013 - 09:46
Datum Evenement: 
woe, 06/11/2013 - 19:30 - 22:00

Op woensdagavond 6 november 2013 organiseert de stad een informatiemoment om de plannen voor de heraanleg van de Scheldekaaien toe te lichten. U bent van harte welkom. Na een inleiding door schepen Rob Van de Velde en een toelichting door een medewerker van AG Stadsplanning Antwerpen, is er ruimte voor vragen.

Praktisch
• Woensdag 6 november om 19.30 uur
• Aula Thomas More - St-Andriesstraat 2, 2000 Antwerpen
• Gelieve vooraf in te schrijven via deze link

Heraanleg Scheldekaaien opgenomen in meerjarenplanning
In de meerjarenplanning 2014 – 2019 staan de Scheldekaaien opgenomen als prioritair uit te voeren project. De stad Antwerpen heeft in samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal NV een timing en budgetten vooropgesteld voor de uitvoering van de deelprojecten.

Sint-Andries en Zuid, Droogdokkenpark en Nieuw Zuid komen eerst aan bod
Met de oplevering van het Masterplan Scheldekaaien werd de studiefase in 2010 afgerond. Momenteel bevindt het project van de Scheldekaaien zich aan de start van de realisatiefase. Een aantal uitvoeringsprojecten zijn reeds in voorbereiding. De stad heeft de nodige middelen vrijgemaakt voor de uitvoering van deze deelprojecten.
De kaaien ter hoogte van Sint-Andries en Zuid en het Droogdokkenpark zullen, samen met de realisatie van het wegprofiel aan de Rijnkaai, eerst worden uitgevoerd. Ter hoogte van Nieuw Zuid is de kaaimuurstabilisatie omwille van veiligheidsredenen in de timing van de volledige heraanleg naar voor geschoven.

Meer informatie over de heraanleg van de Scheldekaaien vindt u op www.onzekaaien.be.