Infomoment Scheldekaaien deelgebied Sint-Andries en Zuid

Tijd: 
don, 10/03/2016 - 19:28
Datum Evenement: 
woe, 23/03/2016 - 14:00 - 20:00

Bijna exact een jaar geleden kon u in het ontmoetingscentrum CoSTA kennis maken met het voorontwerp Scheldekaaien deelgebied Sint-Andries en Zuid. Er werd toen gepolst naar mogelijke activiteiten binnen dit deelgebied: vrije tijd, spelen, activiteiten, evenementen,… .

Ondertussen heeft het college van burgemeester en schepenen het definitief ontwerp goedgekeurd en kan er werk gemaakt worden van de aanvraag van een bouwvergunning. Naast het definitief plan voor Sint-Andries en Zuid wordt ook het definitief plan voor het Droogdokkenpark gepresenteerd.

Jullie zijn van harte welkom tijdens het infomoment dat plaatsvindt op woensdag 23 maart 2016 doorlopend van 14 tot 20 uur in het Steen, Steenplein 1, 2000 Antwerpen.

Het Kaaienteam