Infomoment 18/03/2015: Deelgebied Sint-Andries & Zuid

Tijd: 
maa, 09/03/2015 - 18:14
Datum Evenement: 
woe, 18/03/2015 - 14:00 - 19:00

 In november 2013 werd op een infovergadering aangekondigd dat er een aantal wijzigingen aangebracht worden aan het bestaande voorontwerp voor de Scheldekaaien deelgebied Sint-Andries en Zuid. Dit omwille van :
• het behouden van het havenhekwerk en de bestaande linden;
• het verdwijnen van de ondergrondse parking ter hoogte van Sint Andries en Zuid;
• het voorzien van de nodige ruimte voor een mogelijke vrij liggende trambaan.
Ondertussen zijn de plannen aangepast en kan u hiermee kennismaken tijdens een tentoonstelling in het ontmoetingscentrum CoSTA, op 18 maart 2015, doorlopend van 14 tot 19 uur.
Naast de voorstelling van het nieuwe voorontwerp kan u ook voorstellen doen volgende thema’s:
• visueel contact met het water en de getijden (hellend vlak) + invulling op de “Urban Plaza”
• groen/activiteiten in een lineair park.
• spelen op een groene helling
• vrije tijd op de kaaien (ruime invulling: kunstintegratie, cultureel baken, eetcultuur, sport)
• de ‘grijze zone’: open ruimte voor evenementen
Wij hopen u terug te zien in de CoSTA, samen maken we een Kaaigoed plan!