Geschiedenis

Antwerpen aan’t woord heeft zijn wortels in 2002.  De toenmalige federale minister van grootstedenbeleid lanceerde een oproep voor pilootprojecten rond participatie en inspraakprocessen. Het resultaat van intensief overleg in de stad tussen de sleutelfiguren van bewonersgroepen, sociale organisaties en stedelijke diensten was een eerste ‘stadsgesprek’ . Het experiment krijgt een naam en een eigen logo. Antwerpen aan ’t woord is geboren, in de dubbele betekenis van ‘Antwerpen aan het woord’ en ‘Antwerpen antwoordt’.

 Ondanks het succes van de eerste samenkomst wil de stad zelf nog niet mee . Een aantal betrokken individuen nemen daarom zelf het heft in handen en steken de koppen bij mekaar. Een programma van 4+1 stadsgesprekken wordt vastgelegd. Doel: het aantonen dat participatie kan werken in de stad.  Tussen 2004 en 2006 werden verschillende stadsgesprekken georganiseerd rond verschillende belangrijke stadsthema's zoals verdraagzaamheid, propere stad, plekken voor ontmoeting, ... De aanpak loont. Mensen verzamelen zich. Ideeën stromen door naar het beleid. Burgerinitiatieven worden opgestart.

Daarna breidde het activiteitenpakket verder uit en werden concrete projecten opgestart; opmaak masterplan Scheldekaaien, plus heraanleg site Ruggeveld-Boterlaer-Silsburg (het latere 'Park Groot Schijn). Er volgde opnieuw meer erkenning vanuit de stad via de ondersteuning van een aantal initiatieven. Samen met de stad Antwerpen werd een volwaardig opleidingsprogramma voor bewonersgroepen en verenigingen opgezet. 

Vanaf oktober 2010 is Antwerpen aan't woord een autonome vzw geworden. De organisatie krijgt sindsdien financiële ondersteuning van het Vlaams Stedenfonds. Hierdoor is ondermeer de coördinator in dienst kunnen komen.

We bouwen verder samen aan Antwerpen (aant' woord)!