Fundament

Sinds 2015 wordt de leegstaande kelderruimte van de Sint-Amanduskerk in Antwerpen-Noord door de Kerkfabriek ter beschikking gesteld aan de inwoners van de wijk 2060. De organisatie die de dagelijkse werking op zich zal nemen is gedoopt tot ‘Fundament’.

In samenwerking met een architect zal de kelderruimte toegankelijk worden gemaakt voor het publiek, en ingedeeld worden om verschillende functies te kunnen vervullen. Deze ruimte heeft namelijk veel te bieden: het is een nieuwe kans voor de buurt. Mensen kunnen elkaar ontmoeten en er samen iets organiseren.

Daarom gebeurt er sinds kort van alles in en rond de kelder: de ruimte is volledig leeggemaakt, en op 12 december 2015 werd er een kick-off event georganiseerd waarbij zowel in als rond de kelder allerlei leuke activiteiten plaats vonden.

Alles is nog mogelijk in de kelderruimte: we beginnen met lege ruimtes, die volledig naar de wensen van de bewoners van de wijk 2060 zullen worden ingevuld. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan hun noden willen we hen graag zelf laten beslissen welke soort activiteiten er zullen plaatsvinden.

Met dit project willen we experimenteren met nieuwe vormen van ‘cocreatief’ ontwikkelen, crowdfunding en gedeeld ruimtegebruik.

Projectteam: Benjamin De Bruyn, Jochen Van Den Eynde, Herman De Bleser, Michel Zaalblok, Sarah Goossens, Koen Wynants

Locatie: Sint-Amanduskerk, Van Kerckhovenstraat, 2060 Antwerpen, ingang via Sint-Amandusstraat

Info en contact: Benjamin De Bruyn, 0470133699