Bottom-up fietscirculatieplan voor Antwerpen-Noord

Antwerpen-Noord is er een wir war van smalle éénrichtingsstraten, op vele plekken zijn er kasseien, tramsporen, … Veel fietsen worden gestolen door o.a. een gebrek aan goeie fietsenstallingen. De wijk is omgeven door heel drukke verkeersassen. Dat maakt fietsen in en uit Antwerpen-Noord niet altijd een pretje. Terwijl wij geloven dat de fiets het belangrijkste vervoermiddel van de toekomst moet worden: in 2060 iedereen op de fiets!

Meer mensen gaan pas overschakelen op de fiets als de fiets effectief comfortabeler, veiliger, sneller, … is dan andere vervoermiddelen. Als bewoners kunnen we weinig doen om straten, schoolomgevingen, … fietsvriendelijker te maken. De vraag is of we als bewoners een bottom-up fietscirculatieplan kunnen maken. Kunnen we de meest comfortabele, veilige, snelle fietsroutes in de wijk gaan opzoeken en aanduiden? Kunnen we alles wat het fietsen in onze wijk aangenamer maakt in kaart brengen: fietsenmakers, fietsenstallingen, buurtbakfietsen, kinderdeelfietsen, … Kunnen we buurtbewoners gaan stimuleren om langs deze routes te gaan fietsen? Hoe zouden we dat kunnen doen? Via een fietskaart? Kunnen we deze routes zichtbaar maken in de publieke ruimte? Kunnen we nieuwkomers, kinderen, jongeren, ouders, senioren, … die routes aanleren? Slagen we er zo effectief in om nog meer buurtbewoners op de fiets te krijgen?

Wij zijn op zoek naar geïnteresseerde buurtbewoners, scholen, organisaties, … die met ons willen denken en doen. We hebben financiële middelen vanuit de Burgerbegroting en kunnen in 2017 concrete zaken gaan realiseren. Gelieve contact op te nemen met Antwerpen aan’t woord, Koen Wynants. Via info@antwerpenaantwoord.be, 0473865503.

Voorlopig worden alle gegevens in Google maps verzameld: https://drive.google.com/open?id=1hW0jhHXnTknY3UFAv6LXF66mzKE&usp=sharing

Werken nu al mee: fietsminnende 2060’ers, A’pen op wieltjes, district Antwerpen, stad Antwerpen, Fietsschool, …

0 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.