Antwerpen Aan't woord

Werkgroep 'Mijn mobiliteit'

Op donderdag 1 maart om 20u roepen we opnieuw de werkgroep 'Mijn mobiliteit' samen op onze vertrouwde stek in ACW (Nationalestraat 111). Alle inspanningen en uren noeste arbeid, dialoog en overleg, … van al die honderden mensen in de loop van 2011 moeten natuurlijk zoveel mogelijk renderen.

Lees verder

Jaaroverzicht 2011

2011 was in verschillende opzichten een fantastisch jaar voor Antwerpen aan't woord. Een beknopt overzicht van onze activiteiten hebben we gebundeld in een jaarverslag. Dit was niet mogelijk geweest dankzij al onze partners en deelnemers. Een welgemeende mercie! Een betere stad maken we samen! 

Lees verder

Werkgroep Burendag

 De burendag op 29 mei nadert met rassen schreden. De werkgroep schakelt nog een versnelling hoger. Donderdag 16 februari opnieuw een voorbereidende vergadering onder deskundige leiding van de parel der Antwerpse vrijwilligers, Koen kuylen.

Lees verder

Anderstaligen bereiken en betrekken; willen=kunnen?

Op donderdag 9/2/2012 namen we deel aan de studiedag ‘Willen is kunnen? Als het Nederlands leren vastloopt’ van Samenlevingsopbouw Antwerpen stad.

Lees verder

Werkgroep Burendag

Al voor het zevende jaar op rij organiseert Antwerpen aan't woord ism ondermeer Opsinjoren, ACW, Unizo, ... de Antwerpse burendag. Om elke editie voor te bereiden is er een werkgroep samengesteld die zorgen voor affiches, flyers, bekendmaking, ...

Lees verder

Open brief voor permanent overleg over mobiliteit Antwerpen

In een open brief aan Burgemeester Janssens en bevoegd schepen Van Campenhout vragen verschillende verenigingen, bewoners, middenveldorganisaties,... permanent overleg over de mobiliteit in Antwerpen. De stad is momenteel bezig met de herziening van haar mobiliteitsplan, het is dé moment om een duurzaam en permanent overleg met alle betrokken partijen op te starten, niet enkel met experten en overheden.

Lees verder