Antwerpen Aan't woord

Volledig programma stadsgesprek 'Mijn mobiliteit'

Op zaterdag 19 november zal u zich gedurende een ganse dag kunnen onderdompelen in de Antwerpse mobiliteit. Het moet een unieke en inspirerende dag vol dialoog en uitwisseling worden. Samen met andere Antwerpenaren, middenveldorganisaties, experten, bedrijven en politici willen we werken aan het toekomstbeeld van de Antwerpse mobiliteit in 2020. Hierbij willen we komen tot 20 concrete voorstellen/aanbevelingen om de mobiliteit in Antwerpen te verbeteren.

Lees verder

 

630 Antwerpenaren nemen deel aan rondetafelgesprekken Antwerpse mobiliteit

Om de agenda van het grote stadsgesprek over de mobiliteit in Antwerpen te bepalen werden in de periode half mei tot half oktober 36 rondetafelgesprekken georganiseerd. In totaal zullen ongeveer 630 Antwerpenaren deelgenomen hebben aan de gesprekken; kinderen, jongeren, dertigers, senioren, bewonersgroepen, ondernemers, doven en slechthorenden, nieuwkomers, … De meeste rondetafels vonden plaats binnen de ring, enkele in Deurne, Kiel, Wilrijk en Hoboken.

Lees verder

 

Denk en kies mee op het stadsgesprek!

Antwerpen aan't Woord liet de afgelopen maanden alle weggebruikers over de mobiliteit in Antwerpen aan het woord. Automobilisten, tram- en busgebruikers, fietsers, voetgangers, jong en oud deden massaal voorstellen voor een vlotter, veiliger, milieuvriendelijker en comfortabeler verkeer. Om de beste voorstellen te kiezen organiseert Antwerpen aan't Woord een stadsgesprek 'Mijn Mobiliteit'.

Lees verder

 

Allerlaatste rondetafelgesprek op open ADOMA

Sta je meer stil in de stad dan je lief is? Vind je nooit een parkeerplaats? Ervaar je fietsen in de stad als een overlevingstocht? Mis je geregeld de aansluiting met de tram of bus? Vind je ook dat het verkeer in de stad in de knoop zit en dat de Antwerpse stem hierbij belangrijk is bij het zoeken naar oplossingen?

Lees verder