Antwerpen Aan't woord

Trage zondag: bewoners graven oude plannen op

Op 3 april 2011 was er Trage Zondag, een straatfeest waarmee een aantal wijkbewoners de aandacht vestigden op de onveilige verkeerssituatie rond Park Spoor Noord, meerbepaald in de Viséstraat, Halenstraat, Lange Lobroekstraat en Bredastraat. Met een ludieke muzikale rouwstoet op zondag 2 juni gaan de omwonenden op een creatieve manier de plannen terug 'opgraven'. Afspraak om 10u in buurthuis Dinamo!

Programma:

Lees verder

 


Stadstuinieren

 Wordt vervolgd

Lees verder


Antwerpse adviesraden verdienen extra aandacht

Als Antwerpen aan ’t woord hebben we in het verleden weinig aandacht besteed aan de adviesraden. Onze focus lag vooral in op informelere beleidsprocessen. De laatste jaren kregen we vanuit verschillende adviesraden steeds meer vragen. Er waren frustraties, over de samenwerking met de politiek, over het gebrek aan doorwerking op het beleid en op de beperkte ondersteuning van de stad.

Lees verder