Antwerpen aan’t woord doet oproep aan straat- en buurtcomités uit Antwerpen-Noord om hun fietsroutes in kaart te brengen

Antwerpen-Noord is er een wir war van smalle éénrichtingsstraten, op vele plekken zijn er kasseien, tramsporen, … De wijk is omgeven door heel drukke verkeersassen. Dat maakt fietsen in en uit Antwerpen-Noord niet altijd een pretje.
Meer mensen gaan pas overschakelen op de fiets als de fiets effectief comfortabeler, veiliger, sneller, … is dan andere vervoermiddelen. Bewoners kunnen zelf weinig doen om straten, schoolomgevingen, … fietsvriendelijker te maken. De vraag is of bewoners zelf van onderuit een fietscirculatieplan kunnen maken. En als we een fietsroutekaart voor een wijk hebben, kunnen we buurtbewoners gaan stimuleren om langs deze routes te gaan fietsen? Kunnen we die routes op de één of andere manier gaan ‘inburgeren’? Zal de stad of het district op de lange termijn bij de heraanleg van straten en pleinen rekening gaan houden met zo’n bottom-up fietswijkcirculatieplan?
Antwerpen aan’t woord is op zoek naar straat -en buurtcomités, oudercomités, fietsclubjes, … uit Antwerpen-Noord, die een workshop in hun straat, school, stamcafé, … willen laten doorgaan. We hebben een kant en klare eenvoudige workshop die een 1,5 u duurt. Groepen krijgen een grote kaart van de wijk en een vragenlijst en gaan zo hun fietsroutes doorheen de wijk in kaart brengen. Ze kunnen onderling discussiëren. Alle gegevens worden samen gelegd en verwerkt tot één fietsroutekaart.
Dit project kadert in de Burgerbegroting van het district Antwerpen.
Gelieve contact op te nemen met Antwerpen aan’t woord, Koen Wynants. Via info@antwerpenaantwoord.be, 0473865503.
Werken nu al mee: fietsminnende 2060’ers, A’pen op wieltjes, district Antwerpen

0 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.