Expo

COHOUSING RANTWERPEN

COHOUSING RANTWERPEN is een kleine kerngroep op zoek naar meer enthousiaste mensen en een site in de rand van en rond Antwerpen om een cohousing of groepswoning te realiseren.Wie graag meer wil weten over hun project en interesse heeft om lid te worden van de groep, kan vrijblijvend komen luisteren aan hun infostand op het Maak de stad Festival. Cohousing is letterlijk 'Samen de stad maken'!

Zaterdag 16 november 2013 

Platform Antwerpse Sociale Huurders (PASH): expo

Opkomen voor de belangen van de huurders. Bespreken van gemeenschappelijke problemen en samen zoeken naar oplossingen. “Samen ijveren voor betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen in Antwerpen” Dat is waar de PASH al jaren voor staat. Om dat te doen organiseren ze
- Maandelijkse platformvergaderingen op de 1ste dinsdag van de maand.
- jaarlijkse Dag van de Sociale huurder.

30j Samenlevingsopbouw: expo

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw sleutelt al 30 jaar samen met allerhande kwetsbare groepen en minderheden aan de stad. Ze hebben een indrukwekkende portfolio aan sociale projecten uitgebouwd. Armoedebestrijding blijft ook anno 2013 een onrecht dat met man en macht bestreden moet worden. Op het Maak de stad Festival krijgt u een overzicht van 30 jaar opbouwwerk. 

Zaterdag 16 november 2013

Werkgroep Antwerpen Toegankelijk: expo

De Werkgroep Antwerpen Toegankelijk (WAT) bestaat in 2013 20 jaar. Tijdens het stadsfestival zal de WAT een deel van het KAA gebruiken om een tentoonstelling te tonen. De tentoonstelling gaat over Universal Design of Integrale Toegankelijkheid waar de WAT al jaren naar streeft. Daarnaast geven panelen informatie over wat je zelf kan doen om de omgang met mensen met een handicap te vergemakkelijken. In het kort wordt ook de geschiedenis en de opdracht van de WAT getoond.

Inhoud syndiceren