Excursies

Park Spoor Noord: wandeling

Het meest populaire park van Antwerpen is er niet zomaar gekomen. Wat weinig mensen weten is dat er een jarenlange strijd aan voorafgegaan is van de buurtbewoners. Herman van de ‘Werkgroep Spoorwegemplacement’ vertelt tijdens een wandeling hoe je als buurtcomité succesvol vreedzaam actie kan voeren. Superinspirerend voor prjectontwikkelaars, buurtcomités, actiegroepen, ... die bezig zijn met stadsontwikkeling!

Zaterdag 16november 2013

Park Groot Schijn: wandeling

De heraanleg van de ‘site Ruggeveld’ in Deurne tot ‘Park Groot Schijn’ is in 2013 gestart. Dit na een baanbrekend participatieproces dat in 2010 nog beloond werd met de VRP-planningsprijs. De hoofdrolspelers leiden u tijdens het Maak de stad festival rond in het toekomstige park en vertellen u alles over hoe zij dit huzarenstukje samen klaar gespeeld hebben.

Buurtcomité Stadscampus: wandeling

Studenten en buurtbewoners laten samenleven; in de Antwerpse Studentenbuurt leidt dit al eens tot conflicten. Buurtcomité Stadscampus toont tijdens een wandeling in de omgeving van het Frans Halsplein en de Ossenmarkt hoe zij de afgelopen jaren er in geslaagd zijn om toch harmonieus samen te leven. 

Wandeling: 10u-12u, Ossenmarkt (max 12 pers)

Inschrijven voor deze wandeling kan via festival@antwerpenaantwoord.be of 0473865503

De Ploeg - Kievit

Buurtcomité de Ploeg ontstond in 2004 naar aanleiding van de gecontesteerde bouwwerken aan het Kievitplein. Sindsdien denkt de Ploeg actief mee na over de risico’s en de kansen van de vele ‘grote werken’ op en rond het Kievitplein. Het comité treedt in dialoog met overheden en projectontwikkelaars. Dat dit kan renderen illustreert de Ploeg tijdens hun wandeling.

Stadsklap

Gestart in 2004 organiseert Onthaalbureau Inburgering Antwerpen zo’n 30 stadsklappen per maand. Het is een unieke kennismaking en uitwisseling met nieuwe Antwerpenaren. Doe tijdens het Maak de stad Festival mee een groepsgesprek met Poolse inburgeraars.

Workshop: 9u30-12u, brede school ’t Keerpunt (Prins Leopoldstraat 51, 2140 Borgerhout) (max 12 pers)

Inschrijven kan via festival@antwerpenaantwoord.be of 0473865503.

Let's Go Urban: workshops en lezingen

Let's Go Urban werd opgericht door Sihame El Kaouakibi (1986). Ze is in 2008 afgestudeerd aan de Artesis Hogeschool Antwerpen als onderwijzeres en is nadien gestart met een combinatie van de dingen die ze graag doet en haar boeien. Let’s Go Urban is ontstaan doordat Sihame altijd meer heeft willen doen met haar interesses (onderwijs en jongeren) en haar danscompetenties.

Inhoud syndiceren