Laatste berichten Antwerpen aan't woord

Via deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van al onze eigen participatieprojecten, -activiteiten, -plannen,... Verder ook ander algemeen participatienieuws uit Antwerpen. We zijn lang niet de enige die mee 't stad maken!

Antwerpen Aan't woord

Denk en kies mee op het stadsgesprek!

Antwerpen aan't Woord liet de afgelopen maanden alle weggebruikers over de mobiliteit in Antwerpen aan het woord. Automobilisten, tram- en busgebruikers, fietsers, voetgangers, jong en oud deden massaal voorstellen voor een vlotter, veiliger, milieuvriendelijker en comfortabeler verkeer. Om de beste voorstellen te kiezen organiseert Antwerpen aan't Woord een stadsgesprek 'Mijn Mobiliteit'.

De inschrijvingen voor het stadsgesprek komen vlot binnen. Niet alleen zijn er nu al Antwerpenaren uit de 9 verschillende districten ingeschreven, maar ook tal van middenveldorganisaties (Unizo Antwerpen stad, Trein tram bus, FEDERAUTO, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, ACW, …), politici, experten, journalisten, …

Citylaboweekend ‘Antwerp future mobility’

Nadat we eerder het fiat kregen van  experten hebben we ons teruggetrokken samen met enkele productontwikkelaars, stedenbouwkundigen, architecten, toekomstdenkers, … De opdracht voor deze groep creatievelingen was om verder te werken aan de voorstellen van de Antwerpenaren. Vooral met het oog om de ideeën concreter, grafischer, schematischer en inspirerender weer te geven.

Experten geraadpleegd over voorstellen Antwerpenaren

In de loop van oktober hebben we alle voorstellen die we het afgelopen jaar verzameld hebben geordend en geclusterd. Een huzarenstukje wetende dat meer dan 2500 Antwerpenaren geraadpleegd werden. Om het nut, de doeltreffendheid en de haalbaarheid van de voorstellen te checken hebben we alles voorgelegd aan allerhande experten op vlak van mobiliteit. Niet enkel professoren, maar ook experten van middenveldorganisaties, bewonersgroepen, …

Inhoud syndiceren