Interne nieuwsbrief kerngroep Antwerpen aan't woord

Via deze interne nieuwsbrief krijgen jullie het overzicht van al het allerlaatste Antwerpen aan't woord nieuws. Om onszelf een paar mailtjes per week uit te sparen...

Park Spoor Noord en participatie in de prijzen

 De stad Antwerpen heeft op het ISOCARP World Planning Congress de Sam Van Embden Award gewonnen voor de ontwikkeling van Park Spoor Noord. "Park Spoor Noord krijgt die erkenning omdat de burgers nauw betrokken werden bij dit project", zegt de jury.

Een uniek plein, een uniek overleg?

De verwachtingen voor de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken zijn zowel in de buurt als in de rest van de stad hooggespannen. Wat gebeurt er met de parkingplaatsen? Worden de dokken terug opengegooid? Wordt het een plein voor evenementen? Of wordt dit een park zoals park spoor Noord? Voor de opmaak van het ontwerp zijn vijf gerenommeerde ontwerpers aangesteld. Zij krijgen tot het einde van dit jaar de kans om de stad te overtuigen van hun ontwerp.

Cultuurraad Deurne ongerust

 Op de Deurnese districtsraad van 24 september heeft de oppositie een amendement ingediend met wijzigingen op de begroting. Door het amendement wordt het budget van cultuur drastisch verminderd. Bovendien zonder mee te geven welke activiteiten daarbij gepaard gaan. Dit zorgt uiteraard voor onrust in de culturele sector. De cultuurraad heeft gereageerd via een advies aan de gehele districtsraad.

 Antwerpen aan’t woord diende 3 projecten in bij Burgerbegroting. Op het burgerbegrotingsfestival van 25 oktober kan jij beslissen welke projecten worden uitgevoerd in 2016. Stem op ons! Je moet je hier vooraf inschrijven om te kunnen stemmen op 25 oktober, Kavka, Oudaan 14, 2000 Antwerpen, 17 uur.

Gemotiveerde gespreksbegeleiders gezocht (‘Samen school maken’)
Scholen zijn gemeenschappen waar kinderen en volwassenen leren samenwerken, samen leren, samen vreugde en verdriet delen. In het Stedelijk Onderwijs is inspraak en betrokkenheid van ouders, leerlingen, experten en het schoolteam zeer belangrijk. “Samen school maken” is het idee. Het doel is om voor elke leerling en cursist de beste leeromgeving te creëren.

Terug van weggeweest; burgerjournalistiek en wijkkranten. De evergreens van de Antwerpse burgerjournalistiek, Gazet van Zurenborg en de Sint-Andries wijkkrant, inspireren andere buurten in Antwerpen. In 2015 kwamen er onder andere de Gazet van Deurne en de Noord Gazette bij. De Noord Gazette is een speciale wijkkrant, gemaakt door een divers collectief: KunstenNoord, cultuurantenne district Antwerpen, Permeke bib en buurtbewoners samen. 

100 fietsminded Antwerpenaren gezocht!

In het kader van een Europees onderzoeksproject is Studio Dott, ontwerpbureau uit Berchem, op zoek naar een 100-tal fietsers die voornamelijk in Antwerpse stedelijke omgeving fietsen. Gedurende 3 weken vragen we je om een aantal vragen te beantwoorden via een applicatie die je installeert op je smartphone. Tijdens deze periode willen we inzichten verwerven over de fietsbeleving van inwoners en pendelaars om zo opportuniteiten voor stadsontwikkeling te identificeren.

 Heeft u interesse om uzelf en/of uw burgerinitiatief op de kaart van de Vlaamse burgerinitiatieven te zetten? En om te zien waar u zich positioneert in dit netwerk? Wie sleutelfiguren zijn? Wie jouw burgerinitiatief allemaal kent? Door het ganse netwerk in kaart te brengen en analyseren hopen we de burgerinitiatieven in Vlaanderen te versterken.

Maak samen de stad van morgen groener

Hoe zit het met groen in Antwerpen? Wat is goed? Wat kan beter? En waar moet de stad ingrijpen om een gezonde ‘stad van morgen’ te worden? Het Groenplan is een lijvig document dat de groene gebieden in Antwerpen in kaart brengt en een visie uittekent voor het groen in de stad. Antwerpen aan't woord begeleidt de stad met de organisatie van het participatietraject.

Hoe wil u het groen in de stad verbeteren?

Urwin Vyent aan't woord: Happy Suriname city!

Vrijdag 10 juni kwam Urwin Vyent in Antwerpen een lezing geven. Hij is één van de rijzende sterren in de Amsterdamse gemeentepolitiek. Hij werd geboren in het plaatsje Onverwacht in Suriname, kwam naar Nederland om sociologie te studeren en was daarna onder meer directeur van het Kwakoe-Podium in de Bijlmer, totdat hij bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010, als lijstduwer, in de Deelraad van Zuidoost belandde voor GroenLinks.

Inhoud syndiceren