Interne nieuwsbrief kerngroep Antwerpen aan't woord

Via deze interne nieuwsbrief krijgen jullie het overzicht van al het allerlaatste Antwerpen aan't woord nieuws. Om onszelf een paar mailtjes per week uit te sparen...

 Antwerpen aan’t woord diende 3 projecten in bij Burgerbegroting. Op het burgerbegrotingsfestival van 25 oktober kan jij beslissen welke projecten worden uitgevoerd in 2016. Stem op ons! Je moet je hier vooraf inschrijven om te kunnen stemmen op 25 oktober, Kavka, Oudaan 14, 2000 Antwerpen, 17 uur.

Gemotiveerde gespreksbegeleiders gezocht (‘Samen school maken’)
Scholen zijn gemeenschappen waar kinderen en volwassenen leren samenwerken, samen leren, samen vreugde en verdriet delen. In het Stedelijk Onderwijs is inspraak en betrokkenheid van ouders, leerlingen, experten en het schoolteam zeer belangrijk. “Samen school maken” is het idee. Het doel is om voor elke leerling en cursist de beste leeromgeving te creëren.

Terug van weggeweest; burgerjournalistiek en wijkkranten. De evergreens van de Antwerpse burgerjournalistiek, Gazet van Zurenborg en de Sint-Andries wijkkrant, inspireren andere buurten in Antwerpen. In 2015 kwamen er onder andere de Gazet van Deurne en de Noord Gazette bij. De Noord Gazette is een speciale wijkkrant, gemaakt door een divers collectief: KunstenNoord, cultuurantenne district Antwerpen, Permeke bib en buurtbewoners samen. 

100 fietsminded Antwerpenaren gezocht!

In het kader van een Europees onderzoeksproject is Studio Dott, ontwerpbureau uit Berchem, op zoek naar een 100-tal fietsers die voornamelijk in Antwerpse stedelijke omgeving fietsen. Gedurende 3 weken vragen we je om een aantal vragen te beantwoorden via een applicatie die je installeert op je smartphone. Tijdens deze periode willen we inzichten verwerven over de fietsbeleving van inwoners en pendelaars om zo opportuniteiten voor stadsontwikkeling te identificeren.

 Heeft u interesse om uzelf en/of uw burgerinitiatief op de kaart van de Vlaamse burgerinitiatieven te zetten? En om te zien waar u zich positioneert in dit netwerk? Wie sleutelfiguren zijn? Wie jouw burgerinitiatief allemaal kent? Door het ganse netwerk in kaart te brengen en analyseren hopen we de burgerinitiatieven in Vlaanderen te versterken.

Maak samen de stad van morgen groener

Hoe zit het met groen in Antwerpen? Wat is goed? Wat kan beter? En waar moet de stad ingrijpen om een gezonde ‘stad van morgen’ te worden? Het Groenplan is een lijvig document dat de groene gebieden in Antwerpen in kaart brengt en een visie uittekent voor het groen in de stad. Antwerpen aan't woord begeleidt de stad met de organisatie van het participatietraject.

Hoe wil u het groen in de stad verbeteren?

Urwin Vyent aan't woord: Happy Suriname city!

Vrijdag 10 juni kwam Urwin Vyent in Antwerpen een lezing geven. Hij is één van de rijzende sterren in de Amsterdamse gemeentepolitiek. Hij werd geboren in het plaatsje Onverwacht in Suriname, kwam naar Nederland om sociologie te studeren en was daarna onder meer directeur van het Kwakoe-Podium in de Bijlmer, totdat hij bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2010, als lijstduwer, in de Deelraad van Zuidoost belandde voor GroenLinks.

We kopen samen den Oudaen

De stad Antwerpen verkoopt de Politietoren, een gebouw van Renaat Braem. Antwerps cultureel erfgoed, een landmark in de typische Antwerpse skyline. Een gebouw dat al decennialang fel besproken is in de stad. In ieder geval, een gebouw dat ondertussen het DNA van de stad is. 

 De Sint-Amanduskerk in Antwerpen-Noord is op zoek naar medegebruikers. Kerkfabriek 2060 is een nieuw initiatief in de wijk Antwerpen-Noord die dit wil coördineren. Naast een beperkt aanbod aan eigen initiatieven (feesten, performances en thema-avonden), voorziet Kerkfabriek 2060 ateliers voor de voorbereiding van buurtinitiatieven, voor kunstenaars of ambachtslui, en ruimte en tijd voor verhuur aan eenmalige en wederkerige initiatieven.

Een uur voor je buur en een Buur voor je uur!

 Buurtwerk Posthof Berchem heeft een ruilsysteem ontwikkeld waar mensen uit Berchem en omstreken beroep op elkaar kunnen doen. Het heet 'Buurttijd' Ook jij kunt meedoen! Als je je een uur inzet voor Buurtijd, ontvang je 1 ‘Buur‘ (β). Met β kun je iemand anders vragen jou te helpen. Je kunt je β ook gebruiken om deel te nemen aan groepsactiviteiten zoals een naaiatelier, workshops, een brunch,…

Inhoud syndiceren