Interne nieuwsbrief kerngroep Antwerpen aan't woord

Via deze interne nieuwsbrief krijgen jullie het overzicht van al het allerlaatste Antwerpen aan't woord nieuws. Om onszelf een paar mailtjes per week uit te sparen...

Binnenkort wordt gestart met het eerste deelproject, de volkstuintjes, voor het nieuw sport- en recreatiepark in het gebied Ruggeveld – Boterlaar - Silsburg. Om dit in de verf te zetten gaan de stad en het district op zoek naar een passende naam voor het nieuwe park. Half april is de campagne ‘Park zoekt naam’ gestart. Iedereen kan suggesties indienen tot zaterdag 14 mei bij het district of bij diverse handelaars uit de buurt.

Rommelmarkten ideale buurtfeesten

Antwerpen aan't woord krijgt vaak de vraag van buurtgroepen; Hoe kunnen we jongeren en allochtonen in onze buurt- en straatfeesten betrekken. Heel simpel; organiseer een rommelmarkt. Succes gegarandeerd!

InAbuurt caravan op buurtfeest 't Dokske

Op de laatste dag van April vierde 'inAbuurt' mee feest met de buurtbewoners van 't Dokske in Merksem. De multimediacaravan stond midden in het feestgedruis en er werden heel wat foto's getrokken! Een uitgebreide fotoreportage vind je op de inAbuurt-pagina van de bewonersgroep 't Dokske.

Minikern 20 april 2011

Met voorzitter en secretaris driewekelijks de organisatie bespreken, verder plannen, evalueren, ... etc. Dat noemen wij de 'minikern'.

Veel gesproken over ons project 'Mijn mobiliteit', over het verkiezingsmemorandum, sociale media, stadszichtprogramma etc. etc.

Het Instituut voor de Overheid wil bijdragen tot de studie en de verbetering van de beleidsvoering, het management en de organisatie in de openbare sector.
Antwerpen aan't woord onderhoudt goede contacten met het Instituut om onze expertise en kennis op vlak van participatie, interactieve beleidsprocessen, ... hoog te houden.
Meer info: www.soc.kuleuven.be/io/ned

Verslag kerngroep Maandag 4 april 2011

Naar goede gewoonte weeral een volle agenda: stand van zaken en planning 'Mijn mobiliteit',  discussie over de week van de dialoog 2011 en Heidi van Samenlevingsopbouw kwam een toelichting geven over hun verkiezingsmemorandum; hoe zij gaan proberen de thema's van maatschappelijk kwetsbare groepen op de agenda van de lokale politici te krijgen in 2012. 

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad bouwt aan een solidaire, democratische en interculturele samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. In Antwerpse stadsdelen waar armoede en samenlevingsproblemen elkaar versterken, bevorderen wij solidariteit tussen achtergestelde en niet achtergestelde groepen zodat zij samen positieve impulsen kunnen geven aan de kwaliteit van het samenleven in hun wijk en stad.

Partnerorganisatie: stRaten-Generaal

SG werd in '99 a.h.w op straat verwekt en is een klein maar krachtig collectief van bezorgde en mondige burgers. SG ijvert ervoor bekommernissen en beslissingen zowel van particulieren als van overheden, te plaatsen in het perspectief van het algemeen belang.

Antwerpen aan't Woord test nieuwe vormen van participatie en samenwerking uit. Het Masterplan Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg is gelauwerd met de Vlaamse Ruimtelijke Planningsprijs. Dat is een tweejaarlijkse prijs die met steun van de Vlaamse regering wordt uitgereikt aan het meest innovatieve en stimulerende initiatief op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling. Het Masterplan Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg blonk uit door het unieke participatietraject dat met alle betrokkenen werd afgelegd.

Inhoud syndiceren