Interne nieuwsbrief kerngroep Antwerpen aan't woord

Via deze interne nieuwsbrief krijgen jullie het overzicht van al het allerlaatste Antwerpen aan't woord nieuws. Om onszelf een paar mailtjes per week uit te sparen...

Eerste schetsen droogdokkenpark positief onthaald

Gisteren werden de plannen voor het droogdokkeneiland voorgesteld in de Hogere Zeevaartschool. Het ontwerpteam heeft zijn visie en schetsen gepresenteerd. Achteraf konden de aanwezigen in verschillende groepjes hun reacties, bedenkingen en bekommernissen kwijt. Globaal waren de mensen heel positief over de komst van het nieuwe park en de invulling van het ontwerpbureau.

Antwerpse horeca en ondernemers ook rond de tafel

 

Unizo Antwerpen stad en de vereniging van horecabazen rond de Grote Markt gaan eind september samen rond de tafel zitten om na te denken over een betere mobiliteit in Antwerpen. Op vraag van het participatieplatform Antwerpen aan't woord zullen zij 10 concrete voorstellen doen vanuit de ondernemers.

Op vrijdagmiddag (12u-14u) 2 september zal het participatieplatform Antwerpen aan’t woord in Bar d’office een twunch organiseren. Twunch is de samentrekking van de woorden Twitter en lunch en is dus eigenlijk niets meer dan een lunch met andere Twitter-gebruikers. Twitter is een website waarop je berichtjes van maximaal 140 tekens kan posten. Iedere Twitteraar heeft zijn eigen pagina waarop die korte boodschappen verschijnen.

Resultaten internetbevraging Antwerpse mobiliteit

Op 25 maart 2011 is een eerste stap gezet in de voorbereiding van het grote stadsdebat. Een internetbevraging is gelanceerd. De bevraging onderzocht op welke manier de Antwerpenaar de mobiliteit binnen de stad ervaart. Wat denkt hij van de mogelijke oplossingen of wat wil hij zelf wil doen. Hoe wil de Antwerpenaar de mobiliteit in de stad gezonder, vlotter, toegankelijker, goedkoper en/of comfortabeler maken?

Het participatieplatform Antwerpen aan’t woord nodigt u uit op maandag 29 augustus om 10h in de Paardentram aan de Antwerpse Grote Markt voor de bekendmaking van de resultaten van haar internetbevraging over de Antwerpse mobiliteit.

Antwerpen aan’t woord heeft onderzocht:
1. In welke mate Antwerpenaren betrokken willen worden bij het Antwerpse mobiliteitsbeleid,

Afgelopen vrijdag vond in Antwerpen-Noord (2060) het allereerste rondetafelgesprek  over de Antwerpse mobiliteit plaats. Initiatiefneemster was Paula Debrie die mij uitnodigde op het wekelijkse buurtcafé 'Café congé' in Centrum De Wijk.

We gooien het de inspraak in

'We gooien het de inspraak in' is een rapport van de Nederlandse ombudsman over goeie participatie op lokaal, gemeentelijk niveau. Wij werken momenteel aan een verkiezingsmemorandum over de toekomst van participatie in Antwerpen. Een heel interessant rapport dat wij zeker gaan bestuderen in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen.  

Op initiatief van Romain Goesaert, de voorzitter, zal de Seniorenraad van het district Antwerpen ook een rondetafel beleggen over de Antwerpse mobiliteit. Wat kan er gedaan worden zodat de senioren zich vlotter, veiliger, comfortabeler, ... kunnen verplaatsen in Antwerpen? We zijn erg benieuwd naar de 10 voorstellen van de seniorenraad!

TRITEL is de consultancy groep van Technum – Tractebel Engineering en is gevestigd in Berchem. TRITEL werkt met meer dan 100 consulenten vanuit de missie ‘Shaping and creating the living environment by offering sustainable solutions’. In september zullen zij met een aantal medewerkers een rondetafel doen over een betere mobiliteit in Antwerpen.

'Ask Bristol' als je het mij vraagt

Een voorbeeldstad voor Antwerpen, op vlak van participatie en inspraak in ieder geval. Het Bristol partnership verenigt verschillende wijkcomités, bestuur, bedrijven, … Ze hebben onder andere een globaal toekomstplan opgemaakt en werken met verschillende partijen aan de uitvoering er van.

Inhoud syndiceren