Berchem

Tijd: 
don, 19/05/2011 - 18:00
Datum Evenement: 
don, 19/05/2011 - 18:00 - 20:00

Beste kerngroepleden,

Omdat we met Antwerpen aan’t woord toch ook volop de mogelijkheden van sociale media aan het verkennen zijn, en gezien niet iedereen binnen de kern hiervan gebruik maakt, niet iedereen precies weet hoe die sociale media werken, stellen we voor om hier een interne vorming aan te wijden.  Deze zal doorgaan op 19 mei, 18u-20u (incl. broodjes), te Vormingplus (Frederik De Merodestraat 36, 2600 Berchem).

Wijkvergadering milieueffectenrapport Nieuw Zurenborg

Op dinsdag 22 maart 2011 vond een wijkvergadering georganiseerd door de Zurenborgers en de stad samen. Bedoeling was om alle milieubekommernissen te inventariseren, mogelijke alternatieve scenario's, mogelijke maatregelen etc. De werkgroep bundelt alle info en geeft die door aan de dienst MER.

Wordt vervolgd...

Burendag 2011 valt op 31 mei

Dit jaar zal de burendag in Antwerpen doorgaan op 31 mei 2011. Vrijhouden maar, buren verwitiigen en stoelen buiten. Simpeler kan niet!

 

Inhoud syndiceren