Antwerpen

Op bezoek bij Werkgroep Antwerpen Toegankelijk (WAT)

Op vrijdag 29 april werden we uitgenodigd op de Werkgroep Antwerpen toegankelijk (WAT).  Deze werkgroep werd opgestart n.a.v. Antwerpen culturele hoofdstad 1993. Initieel om advies te geven of Antwerpen voor het evenement wel voldoende toegankelijk was voor personen met een handicap. 

Vandaag hebben we Antwerpen aan't woord voorgesteld aan de werkgroep en ook hét grote stedelijke participatieproject in Antwerpen van 2012: 'Mijn mobiliteit'.

Mobiliteitskaravaan met een doel!

Tijd: 
zat, 23/04/2011 - 09:00
Datum Evenement: 
zat, 23/04/2011 - 09:00 - 13:30

 Op 23 april 2010 organiseren we een bonte mobiliteitskaravaan over de Antwerpse Meir, Groenplaats, Grote Markt. Dit om www.mijnmobiliteit.be te promoten. We starten om 9h00 en eindigen om 13h30 op de Grote Markt.

KAA werkt als eerste school mee aan 'Mijn mobiliteit'

Het koninklijk atheneum Antwerpen onder leiding van Karin Heremans werkt mee aan het project 'Mijn mobiliteit'. We vinden het erg belangrijk dat de jongeren ook betrokken worden bij dit stedelijke participatieproject; zij verplaatsen zich tenslotte ook bijzonder veel in de stad en zijn sowieso de toekomst van Antwerpen. Antwerpen aan't woord wil zo ook zijn kennis, ervaring, netwerk op vlak van jongerenparticipatie sterk uitbreiden.

Wijkcomité Zurenborg werkt aan internetforum

Het wijkcomité Zurenborg werkt aan een wijkforum 'Zurenborg Burenzorg'. Bedoeling is om alle Zurenborgers mee te laten discussiëren over allerhande Zurenborgse topics. Voordeel van internet; je kan zelf bepalen wanneer en waar je wenst mee te discussiëren. Handig als je een heel drukke agenda hebt... Tegenwoordig zijn ook heel veel cafés uitgerust met een draadloze internetverbinding!

Werkgroep 4 Mijn mobiliteit

Maandag 18 april was er alweer de vierde werkgroepvergadering. Weeral veel nieuwe mensen rond de tafel, zelfs een pendelaar van over't water! Een meerwaarde om ook die groep van mensen er bij te hebben!

Minikern 20 april 2011

Met voorzitter en secretaris driewekelijks de organisatie bespreken, verder plannen, evalueren, ... etc. Dat noemen wij de 'minikern'.

Veel gesproken over ons project 'Mijn mobiliteit', over het verkiezingsmemorandum, sociale media, stadszichtprogramma etc. etc.

Kaaiengedicht gelanceerd

 Ludo Van Campenhout en Peter Holvoet-Hanssen lanceerden op vrijdag 15 april het 'kaaiengedicht'. Met dit gedicht wil de stad een ruimer wervend programma starten dat de Antwerpenaar deze zomer dichter bij de Scheldekaaien moet brengen. Het belang van een goed wervend programma voor een nieuw stedelijk gebied in ontwikkeling kunnen we vandaag de dag heel mooi vaststellen in Park spoor Noord. 

Voorbereiding Noord ant-woord voorjaar 2011

In de omstreden wijk 2060 een nieuw wijkoverleg opstarten, het leek enkele buurtbewoners vorig najaar  een goed idee na alle negatieve mediaheisa. Eerdere pogingen in de jaren '70, '80, '90, ... waren uitgedoofd. Na enkele wijkvergaderingen is het zoeken naar de juiste formule.

Info- en debatsessie ‘Mijn Mobiliteit in ’t stad’

Tijd: 
woe, 11/05/2011 - 20:00
Datum Evenement: 
woe, 11/05/2011 - 20:00 - 22:00

Antwerpen staat stil…dat voelen veel Antwerpenaars aan. Je geraakt er niet meer door, je vind geen parking, fietsen is slalommen, hoe met de bus of de tram in Park Spoor Noord geraken……

De Stad Antwerpen wil overgaan tot het opstellen van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Nieuw Zurenborg”, voor herontwikkeling van de wijk Zurenborg in de deelgemeente Borgerhout. De mogelijke effecten van het GRUP op het leefmilieu worden bestudeerd in het planmilieueffectrapport (plan-MER).

Inhoud syndiceren