Nieuw Zurenborg

Nieuwjaarsreceptie 'Zurenborg Burenzorg'

Tijd: 
zat, 21/01/2012 - 16:00
Datum Evenement: 
zat, 21/01/2012 - 16:00 - 19:00

Het fel vernieuwde en verjongde wijkcomité Zurenborg Burenzorg heeft in 2011 niet stilgezeten. Nieuwe krachten zorgen voor een nieuwe wind binnen het wijkcomité. Zaterdag 21 januari geven ze een nieuwjaarsreceptie. Omdat ze deel uitmaken van onze kerngroep maken we graag reclame voor hun activiteiten...

Klankbordgroep Nieuw Zurenborg 21 juni 2011

Op dinsdag 21 juni was er opnieuw een klankbordgroepvergadering ivm de ontwikkeling van Nieuw Zurenborg. Op de agenda stonden de richtlijnen voor de opmaak van een milieueffectenrapport. Eerder dit voorjaar was er een publieke consultatie waar alle omwonenden hun suggesties, bekommernissen konden doorgeven zodat die eventueel mee genomen konden worden. Antwerpen aan’t woord probeert de stad en Zurenborgers dichter bij mekaar te brengen om samen te werken aan het project.

Wijkcomité Zurenborg werkt aan internetforum

Het wijkcomité Zurenborg werkt aan een wijkforum 'Zurenborg Burenzorg'. Bedoeling is om alle Zurenborgers mee te laten discussiëren over allerhande Zurenborgse topics. Voordeel van internet; je kan zelf bepalen wanneer en waar je wenst mee te discussiëren. Handig als je een heel drukke agenda hebt... Tegenwoordig zijn ook heel veel cafés uitgerust met een draadloze internetverbinding!

De Stad Antwerpen wil overgaan tot het opstellen van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Nieuw Zurenborg”, voor herontwikkeling van de wijk Zurenborg in de deelgemeente Borgerhout. De mogelijke effecten van het GRUP op het leefmilieu worden bestudeerd in het planmilieueffectrapport (plan-MER).

Wijkvergadering milieueffectenrapport Nieuw Zurenborg

Op dinsdag 22 maart 2011 vond een wijkvergadering georganiseerd door de Zurenborgers en de stad samen. Bedoeling was om alle milieubekommernissen te inventariseren, mogelijke alternatieve scenario's, mogelijke maatregelen etc. De werkgroep bundelt alle info en geeft die door aan de dienst MER.

Wordt vervolgd...

Inhoud syndiceren