Mobiliteit

#FietsCamp 002: Goede Fietsdata is de sleutel!

Tijd: 
don, 03/09/2015 - 18:13
Datum Evenement: 
din, 08/09/2015 - 19:30 - 22:15

 Meten is weten, goede fietsdata is de sleutel naar een nog beter en veiliger fietsbeleid. Antwerpenize.be neemt daarom deel aan de 1ste Vlaamse Fietstelweek 2015, een initiatief van Fietsberaad.

Fietsdata is veel meer dan tellen alleen

Infoavond 'Verfietsing van Deurne'

Deurne is in de ban van fietsen! Verschillende fietsinitiatieven rijzen uit de grond: fietsvriendinnen, buurtfietsatelier, … Er is ook een fietsenquête gehouden in de buurten Kronenburg, Ten Eekhove en Conforta met verrassende uitkomsten. Ook het district Deurne heeft een fietsbeleid dat districtsschepen Tjerk Sekeris wil toelichten. Geïnteresseerd ?

Stakeholderforum De Lijn

De Lijn bestaat 21 jaar. Het is een verjaardag die in zekere zin ook een keerpunt inluidt: de openbaar vervoerssector wordt geconfronteerd met financieel-economisch moeilijke tijden, groeiende congestie, mondige en veeleisende klanten, een stagnerend aantal reizigers... Een nieuwe context die nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.

Trage zondag: bewoners graven oude plannen op

Op 3 april 2011 was er Trage Zondag, een straatfeest waarmee een aantal wijkbewoners de aandacht vestigden op de onveilige verkeerssituatie rond Park Spoor Noord, meerbepaald in de Viséstraat, Halenstraat, Lange Lobroekstraat en Bredastraat. Met een ludieke muzikale rouwstoet op zondag 2 juni gaan de omwonenden op een creatieve manier de plannen terug 'opgraven'. Afspraak om 10u in buurthuis Dinamo!

Programma:

Vul enquête 'autodelen' in en win!

In het kader van de week van mobiliteit organiseert Autopia, het Vlaams Steunpunt voor particulier autodelen, een bevraging betreffende de bereidheid om te autodelen. De resultaten wil Autopia in primeur kenbaar maken op het Autodeelsalon dat plaatsvindt op 22 september. Ben je bereid om je auto te delen? Autopia is heel benieuwd naar jouw mening!

Stap in en ontdek het Antwerpen van morgen...

Tijd: 
zat, 23/06/2012 - 18:01
Datum Evenement: 
zat, 23/06/2012 - 05:00 - 12:00

Zaterdagochtend 23 juni cityguerilla in Antwerpse binnenstad. Volg www.mijnmobiliteit.be. Twitter mee via #taxi #mijnmobiliteit @Aaantwoord

Lezing 'Stad om samen te maken'

Tijd: 
din, 19/06/2012 - 20:00
Datum Evenement: 
din, 19/06/2012 - 20:00 - 22:00

Antwerpen staat voor grote uitdagingen: bevolkingsgroei, mobiliteit, diversiteit, ... Hoe kunnen bewoners, middenveld, administratie en bestuur samen antwoord geven op de uitdagingen van morgen en overmorgen? Hoe organiseren we betere inspraak en participatie in de stad? Hoe denken de verschillende Antwerpse politieke partijen over inspraak, participatie en samenwerking in de stad? Hoe kunnen we alle Antwerpenaren bereiken, betrekken en laten samenwerken?

Het participatieplatform Antwerpen aan’t woord nodigt u uit op maandag 29 augustus om 10h in de Paardentram aan de Antwerpse Grote Markt voor de bekendmaking van de resultaten van haar internetbevraging over de Antwerpse mobiliteit.

Antwerpen aan’t woord heeft onderzocht:
1. In welke mate Antwerpenaren betrokken willen worden bij het Antwerpse mobiliteitsbeleid,

Werkgroep Mijn mobiliteit

Tijd: 
din, 23/08/2011 - 20:00
Datum Evenement: 
din, 23/08/2011 - 20:00 - 22:00

We naderen stilaan het uur van de waarheid: in september staan 40 rondetafels/ideecafés gepland over de Antwerpse mobiliteit. Eind oktober volgt een expertenconsultatie. Op zaterdag 19 november volgt het grote stadsdebat in zaal Horta.
Morgen willen we het geheugen opfrissen van alle werkgroepleden en advies vragen over volgende zaken;

Inhoud syndiceren