Kerngroep

Van droom naar daad met de bewonerscoach

Fantaseer jij soms ook over je buurt? Over wat je zou veranderen om ze aangenamer en leefbaarder te maken? Van droom tot plan en van plan tot actie is echter niet altijd een makkelijke stap. Hoe maak je je medebewoners enthousiast? Hoe werk je samen met de stadsdiensten? Hoe vraag je subsidies aan? Hoe hou je vol wanneer het moelijker gaat?

De coaching daagt mij uit om zaken anders te bekijken en aan te pakken

In de natuur maakt religie niets uit

Omdat Antwerpen aan ’t woord, Red de Voorkempen en Natuurpunt, vaststellen, dat zij mensen van Marokkaanse en Turkse origine weinig of niet zien op hun activiteiten, gingen ze op zoek naar partners. Ze vonden die in Free Hands, Moskee De-Koepel en Green Deen, organisaties van overwegend mensen van Marokkaanse origine.

10 nieuwe samentuinen in district Antwerpen

 Samen tuinieren met buurtgenoten, elkaar ontmoeten en beter leren kennen. Dat is het doel van een samentuin. Een samentuin is een participatief project: de buurtbewoners beslissen samen hoe ze hun tuin beheren. Sommigen onderhouden de volledige tuin met zijn allen, anderen delen de tuin op in individuele percelen en onderhouden samen de gemeenschappelijke infrastructuur. Maar steeds is er een vorm van samenwerking tussen de tuiniers, de eigenaars en de stedelijke diensten.

Drie dagen Syrië op het menu

Tafels van Vrede pakt uit met een driedaagse activiteit met als centrale thema: Syrië en Syriërs in Antwerpen. Een boeiend programma met culturele activiteiten, muziek en verhalen. 

Droom je van een samentuin in jouw buurt?

In een samentuin kan je samen met buurtgenoten tuinieren. Maar in de eerste plaats is het een plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten. Iedereen is er welkom. Het district Antwerpen ondersteunt in 2016 de opstart van 10 nieuwe samentuinen in het district Antwerpen.

Tijd: 
din, 09/02/2016 - 16:28
Datum Evenement: 
don, 25/02/2016 - 19:30 - 22:00

In 2015 kregen burgers van het district Antwerpen voor de tweede keer de kans om te beslissen over de besteding van 1,1 miljoen euro dankzij de burgerbegroting. Antwerpen aan’t woord diende het project ‘Toekomststraat’ in. De inwoners van het district hebben dit project geselecteerd.

Verslag infoavond 'Islam en Natuur'

 Met 150 waren ze, jong en oud, mannen en vrouwen, moslims en niet-moslims, voor onze avond Natuur en Islam. Na een korte film met super-enthousiaste kinderen in het Rivierenhof, maakte prof. Roeland Samson (UA) een overzicht van de natuur- en milieuproblematiek, waar we, met zijn allen, voorstaan.

Maandelijkse kern

Tijd: 
don, 04/02/2016 - 14:53
Datum Evenement: 
maa, 08/02/2016 - 20:00 - 22:00

Maandelijks komt de kerngroep van Antwerpen aan't woord samen om projecten en activiteiten te bespreken, evalueren en bij te sturen. Zou u onze organisatie en projecten eens van naderbij willen leren kennen? Ben je op zoek naar inspiratie? Wil je iets bijleren? Altijd welkom om eens te komen kennis maken! 
Onze agenda ziet er als volgt uit:

- Opvolging verslag kerngroep januari (Jan Vincke)
- Algemene stand van zaken projecten (Eef Flo)

Help mee 'Tafels van Vrede' vooruit!

Tijd: 
vri, 15/01/2016 - 20:44
Datum Evenement: 
woe, 20/01/2016 - 19:00 - 22:00

Tafels van Vrede organiseert positieve en respectvolle huiskamer-dialogen rond thema's van interculturele ontmoeting, verdraagzaamheid en gastvrijheid. De gedreven kerngroep van Tafels van Vrede wil dit mooie concept graag uitbreiden naar meerdere wijken van Antwerpen. Ze hebben heel wat plannen voor 2016 waaronder een Conferentie rond het concept van Tafels van Vrede.

 In het najaar van 2015 organiseerde de stad een eerste participatiemoment. Burgers en ondernemers kregen de kans om mee na te denken over de zogenaamde projectdefinitie waarmee de vijf ontwerpteams aan de slag moesten. Vanuit Antwerpen aan’t woord deden we toen o.a. de concrete suggestie om de vijf ontwerpen terug te koppelen aan de bevolking vooraleer de definitieve keuze zou worden gemaakt door een onafhankelijke jury.

Inhoud syndiceren