informatie

Global Government jam

Tijd: 
don, 07/05/2015 - 11:58
Datum Evenement: 
woe, 10/06/2015 (Gehele dag)

Talking Heads,  Peel en Cronos Public slaan de handen in elkaar om een Global Government Jam te organiseren. Voor wie het in Keulen hoort donderen: tijdens een GovJam werken teams over de hele wereld 48 uur aan éénzelfde thema om innovatieve oplossingen te vinden en te bouwen voor de uitdagingen binnen de overheid.

Werkgroep II: Evaluatie stedelijk participatiebeleid

Tijd: 
vri, 24/04/2015 - 16:51
Datum Evenement: 
maa, 20/04/2015 - 20:00 - 22:45

We zitten nu bijna halverwege de legislatuur (2012-2018). We kunnen stilaan een grondige tussenstand maken van (beleids)participatie in Antwerpen. Wat loopt er goed, waar kan verder aan gewerkt worden? Tijdens de eerste werkgroepvergadering hebben we een boeiende discussie gevoerd over ‘Wat is goeie beleidsparticipatie’. 
Globaal zijn we tot drie grote stappen in het proces gekomen:

Tijd: 
woe, 22/04/2015 - 13:47
Datum Evenement: 
woe, 29/04/2015 - 18:30 - 19:45

Woensdag 29 april om 18u30 stelt de Antwerpse ombudsvrouw aan de leden van de gemeenteraad en de OCMW-raad haar jaarverslag 2014 voor. Dit gebeurt in de raadszaal van het stadhuis. De zitting is openbaar toegankelijk voor pers en publiek. We nodigen u dan ook graag uit.

Bouw mee aan de toekomststraat!

Ben jij een creatief talent? Of ben je handig? Wil je je eens inzetten voor een vernieuwend initiatief in Antwerpen? Jong en oud, iedereen welkom!

Studiedag - Vrijwilligers in beweging

Tijd: 
woe, 22/04/2015 - 12:16
Datum Evenement: 
maa, 18/05/2015 - 13:30 - 17:00

In Vlaanderen zijn er vandaag ongeveer 200 000 vrijwilligers actief in lokale afdelingen van sociaal-culturele verenigingen. Ondanks de vele pessimistische geluiden zijn dit er niet minder dan vroeger. Verschillende maatschappelijke evoluties maken wel dat de inzet van vrijwilligers er anders uitziet. De profielen van deze vrijwilligers wijzigen en er ontstaan nieuwe vormen van verenigen.

Hartslag II - Hart boven hard

Tijd: 
maa, 20/04/2015 - 14:44
Datum Evenement: 
zat, 09/05/2015 - 09:45 - 17:45

De Grote Parade van 29 maart was een groot succes. Niet minder dan 20.000 burgers trotseerden weer en wind om aan de alarmbel te trekken voor een andere samenleving. Hart boven Hard bestaat nu een half jaar. Tijd om terug en vooral vooruit te kijken. Wat is onze kracht? Hoe gaan we verder? Dat plannen we graag samen met jou!

Zaterdag 9 mei
Universiteit Antwerpen, Stadscampus
9u30-15u

Wat?

Opinie: Adviesraden van de toekomst

Stijn Van Bauwel is al jaren secretaris van de Cultuurraad van Deurne. Hij is erg begaan met de rol van adviesraden in het stedelijk en districtsbeleid. Hij schrijft regelmatig opiniestukken over de toekomst van adviesraden. Adviesraden zijn belangrijke structuren die inspraak en participatie moeten garanderen in de stad. Daarom willen wij mee het debat hierrond voeden.

Toonmoment project 'Stad in beweging'

Tijd: 
din, 07/04/2015 - 09:51
Datum Evenement: 
vri, 24/04/2015 - 13:00 - 14:00

Kumesa vzw kreeg voor de tweede maal van de Stad Antwerpen de ondersteuning voor het project ‘Stad in Beweging’ ditmaal uitgevoerd onder de vorm van eenzelfde opdracht namelijk ‘hoofddeksels’. 7 scholen stelden zich kandidaat om met kleuters en/of hun leerlingen uit het 1e, 2e of 3e leerjaar in samenwerking met studenten uit de lerarenopleiding beeldende kunsten van de Koninklijke Academie (Artesis Plantin Hogeschool) en aanvullend enkele kunstenaars gedurende een aantal

Districtsforum Burgerbegroting 2015

Tijd: 
woe, 01/04/2015 - 15:25
Datum Evenement: 
zat, 25/04/2015 - 10:00

Het traject van de burgerbegroting 2015-2016 verloopt in drie grote stappen: de startmomenten, waar de belangrijkste thema's gekozen worden, het districtsforum, waar het geld verdeeld wordt, en de projectronde, waar bewoners concrete projecten mogen kiezen. Je kan kiezen of je aan een, twee of alle drie de stappen deelneemt. Tijdens het districtsforum, verdeel je 1,1 miljoen euro over de twaalf thema's die gekozen zijn tijdens de startmomenten.

Tijd: 
vri, 27/03/2015 - 16:08
Datum Evenement: 
maa, 27/04/2015 - 20:30 - din, 28/04/2015 - 22:15

Op maandag 27 en dinsdag 28 april om 20u30 in De Roma presenteert Ringland de resultaten van drie belangrijke studies over Ringland, gefinancierd door crowdfunding! Ze geven toelichting over de effecten van Ringland op de mobiliteit, gezondheid en stadsontwikkeling in en om Antwerpen. Als je de gedetailleerde plannen van Ringland wil kennen, moet je er zeker bij zijn. 
Meer info via http://www.ringland.be/

Inhoud syndiceren