informatie

Er rust nog steeds een taboe en stigma op psychische kwetsbaarheid. Daarom organiseert de stad Antwerpen samen met iDrops op 17 december 2015 een gratis participatiedag om geestelijke gezondheid bespreekbaarder te maken.

 De voorbije maanden hebben heel veel mensen zich aangemeld als nieuwe vrijwilligers. Ze willen zich inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen. Voor deze nieuwe vrijwilligers richt “Vrijwilligers Netwerk Vluchtelingen” twee vormingsavonden in.

Netwerkmoment Stadslandbouw Antwerpen

Twee keer per jaar treffen stadsboeren, betrokken organisaties en bedrijven, stadsdiensten en burgers elkaar. De laatste keer was op 20 januari, voor het grote werk op het veld begon. En nu het volop herfst is, nodigen we iedereen uit om elkaar weer te ontmoeten, terug te kijken op een vruchtbaar jaar van boerenmarkten, stadsboerderijen, stadslabs en veel meer. En om samen nieuwe plannen te smeden!

Philip Aguirre vertelt over zijn werk

Beeldend kunstenaar Philip Aguirre vertelt over verschillende projecten die hij realiseerde in binnen- en buitenland, intieme werken, maar ook werken in de publieke ruimte. Het werk van Philip Aguirre Y Otegui (°1961) heeft een uitgesproken geëngageerd en humanistisch karakter. Een initiatief van onze partner, Kumesa vzw.

Philip Aguirre groeide op en werkt in Antwerpen. Hij studeerde beeldhouwkunst aan de Academie en het NHISK te Antwerpen. 

Tafels van vrede

Tafels van vrede is een Antwerpse feitelijke vereniging voor kunst, taal, ontmoeting en dialoog met leden uit onder andere Syrië, Irak, Iran, Algerije en België. Deelnemers aan Tafels van Vrede komen samen bij een gastheer of gastvrouw uit de buurt. Door dialoog en ontmoeting kennen buren elkaar en zijn ze meer thuis in de wijk (of de stad). In december organiseren ze een reeks 'tafelgesprekken'.

Park Spoor Noord en participatie in de prijzen

 De stad Antwerpen heeft op het ISOCARP World Planning Congress de Sam Van Embden Award gewonnen voor de ontwikkeling van Park Spoor Noord. "Park Spoor Noord krijgt die erkenning omdat de burgers nauw betrokken werden bij dit project", zegt de jury.

Cultuurraad Deurne ongerust

 Op de Deurnese districtsraad van 24 september heeft de oppositie een amendement ingediend met wijzigingen op de begroting. Door het amendement wordt het budget van cultuur drastisch verminderd. Bovendien zonder mee te geven welke activiteiten daarbij gepaard gaan. Dit zorgt uiteraard voor onrust in de culturele sector. De cultuurraad heeft gereageerd via een advies aan de gehele districtsraad.

Burgerbegrotingfestival (25/10)

Tijd: 
din, 06/10/2015 - 13:01
Datum Evenement: 
zon, 25/10/2015 - 15:00 - 20:00

Op 25 oktober is het burgerbegrotingsfestival. Hier kiezen inwoners van het district Antwerpen welke projecten van de burgerbegroting worden uitgevoerd in 2016. Er zijn twaalf geselecteerde thema's. Onder deze thema's zitten de projecten waarvoor jij kan kiezen op het burgerbegrotingsfestival.

Burgerbegroting 2015-2016

Toelichting resultaten enquête Gedempte Zuiderdokken

Tijd: 
don, 01/10/2015 - 11:58
Datum Evenement: 
zat, 10/10/2015 - 13:30 - 16:00

Op zaterdag 10 oktober organiseert de stad Antwerpen een toelichting over de resultaten van de online bevraging over de heraanleg van de Gedempte Zuiderdokken. Het college besliste om het huidige parkeeraanbod op de Gedempte Zuiderdokken ondergronds te brengen en het plein om te vormen tot een nieuwe, kwalitatieve publieke ruimte. Iedereen kon meedenken over een nieuwe toekomst voor de Gedempte Zuiderdokken en dit leverde bijna 2500 volledig ingevulde enquêtes op.

Ringland vrijwilligersdag

Tijd: 
vri, 04/09/2015 - 15:18
Datum Evenement: 
zat, 26/09/2015 - 10:00 - 13:00

 Na een geslaagd festival, gaat Ringland door! Op 26 september nodigen we alle vrijwilligers uit om samen met ons de najaarscampagne op te starten. Jullie zijn allemaal van harte welkom! Schrijf de datum alvast in jullie agenda, wij kijken er al naar uit. Het wordt een interessante en gezellige voormiddag, waarop we jullie massaal verwachten!

Tijdstip: Zaterdag 26 september van 10u tot 13u.

Inhoud syndiceren