informatie

MOSLIMS VAN BIJ ONS aan't woord

Tijd: 
vri, 31/08/2012 - 10:07
Datum Evenement: 
don, 13/09/2012 - 20:00 - vri, 14/09/2012 - 20:00

De moslimgemeenschap is geen statische monolitische gemeenschap. Ze verenigt mensen met zeer uiteenlopende visies en posities. Wie kan die gemeenschap vertegenwoordigen? Eén persoon kan dat niet. Eén etnische groep kan dat niet. We kunnen alleen mensen aan het woord laten die binnen die gemeenschap leven. We kunnen enkel zo divers mogelijke stemmen laten klinken. Dit is eerder een overweging dan een statement.

We zullen ons al zeker beperken tot moslims die in België leven. We zullen hun mening vragen betreffende maatschappelijke vraagstukken, die wegen op moslim zijn in België.

Daarover maakte de Stichting 'Communicatie in Beeld'  een filmreportage.

 "MOSLIMS VAN BIJ ONS" deelnemers:
Rachid Atia---Programmator-publiekswerker Atlas
Samira Azabar---sociologe
Ali Salmi---politicus
Wim Van Ael--- imam
Osman Tuzkapi---hadj
Ummahan Sahan---stichter vrouwenvereniging
Modou Mbacke--- islamleraar, Imam
Thierry Limpens---ex-directeur van de Avicenna-school
Hannatou---studente
Behram Taheri---sjiitische moslim
Sarah Azmat---bediende
Moskeegidsen---(project ‘Welkom in de moskee’)
Selahattin Koçak --- politicus
Ilias Azouagh ---jongere
Nordin Cherkaoui--- wzw Al Ikram voedselbedeling voor armen en daklozen

Vertoning op: donderdag 13 en vrijdag 14 september 2012 , telkens om 20u. Locatie: cine RIX, de Gryspeerstraat 86, 2100 Deurne (Antwerpen)

Lezing 'Laat de macht los'

Tijd: 
woe, 29/08/2012 - 12:39
Datum Evenement: 
woe, 26/09/2012 - 20:00 - 22:00

De relatie tussen politicus en burger is grondig veranderd in de voorbije decennia. Beroepspolitici moeten steeds meer hun politieke macht delen met andere segmenten uit de maatschappij, met de media, het bedrijfsleven, de magistratuur en de burger. Het tijdperk van verticale verstandhouding is voorbij. De tendens richting meer civiele participatie en een verhoogde controle van besturen is onomkeerbaar.

Forumdag 'Lokale participatie en verenigingen'

Verkiezingen zorgen voor verandering – vraag maar aan Sarkozy - en beloven ook altijd verandering - vraag maar aan Hollande. Ook in Antwerpen zorgen de verkiezingen van 14 oktober 2012 mogelijk voor een nieuwe coalitie of burgemeester.

We gooien het de inspraak in

'We gooien het de inspraak in' is een rapport van de Nederlandse ombudsman over goeie participatie op lokaal, gemeentelijk niveau. Wij werken momenteel aan een verkiezingsmemorandum over de toekomst van participatie in Antwerpen. Een heel interessant rapport dat wij zeker gaan bestuderen in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen.  

'Ask Bristol' als je het mij vraagt

Een voorbeeldstad voor Antwerpen, op vlak van participatie en inspraak in ieder geval. Het Bristol partnership verenigt verschillende wijkcomités, bestuur, bedrijven, … Ze hebben onder andere een globaal toekomstplan opgemaakt en werken met verschillende partijen aan de uitvoering er van.

Genkenaars bespreken hun visie op de stad

Op woensdagavond 4 mei organiseerden ‘De Genks‘ een praatforum in de bibliotheek van Genk. Meer dan twintig Genkenaren gingen met elkaar in gesprek over samenleven in de stad. Ze brainstormden over initiatieven in teken van jeugd, taal en integratie.

Het Instituut voor de Overheid wil bijdragen tot de studie en de verbetering van de beleidsvoering, het management en de organisatie in de openbare sector.
Antwerpen aan't woord onderhoudt goede contacten met het Instituut om onze expertise en kennis op vlak van participatie, interactieve beleidsprocessen, ... hoog te houden.
Meer info: www.soc.kuleuven.be/io/ned

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad bouwt aan een solidaire, democratische en interculturele samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. In Antwerpse stadsdelen waar armoede en samenlevingsproblemen elkaar versterken, bevorderen wij solidariteit tussen achtergestelde en niet achtergestelde groepen zodat zij samen positieve impulsen kunnen geven aan de kwaliteit van het samenleven in hun wijk en stad.

Partnerorganisatie: stRaten-Generaal

SG werd in '99 a.h.w op straat verwekt en is een klein maar krachtig collectief van bezorgde en mondige burgers. SG ijvert ervoor bekommernissen en beslissingen zowel van particulieren als van overheden, te plaatsen in het perspectief van het algemeen belang.

Inhoud syndiceren