2060

Wijkoverleg Noord: 2060 proper maken

Tijd: 
din, 06/11/2012 - 15:10
Datum Evenement: 
don, 06/12/2012 - 20:00 - 22:15

Zowel op basis van objectieve gegevens als op basis van een wijkenquête, weten we dat Antwerpen-Noord een probleem heeft met vuile straten, zwerfvuil, sluikstorten, spugen, sigarettenpeuken, … Het vorige stadsbestuur heeft heel veel inspanningen geleverd om de straten te reinigen. Maar het gevoel bij iedereen is er één van ‘dweilen met de kraan open…’. 

Meerjarenplanning participatief opmaken

Tijd: 
din, 23/10/2012 - 10:49
Datum Evenement: 
din, 27/11/2012 - 09:00 - 16:00

 

Cocreatie & participatie in onderzoek

Tijd: 
din, 23/10/2012 - 10:31
Datum Evenement: 
don, 13/12/2012 - 10:00 - vri, 14/12/2012 - 13:00

Onderzoek is steeds vaker een ‘meerstemmig’ proces. Zowel nationaal als internationaal worden stemmen uit de maatschappij meer en meer gehoord. Organisaties en burgers zijn actief betrokken bij het bepalen van onderzoeksthema’s, uitvoering van onderzoek en valorisatie van resultaten. Burgers en onderzoekers zoeken zo samen naar oplossingen en antwoorden die de maatschappij ten goede komen.

Het zijn alweer bewogen verkiezingen in Antwerpen geweest. Veel tijd om te vieren of treuren is er niet. Antwerpen moet zo snel mogelijk verder bestuurd worden. Los van de inhoudelijke koers(wijzigingen), de grote uitdaging voor de komende 6 jaar is hoe politici met burgers, bewonersgroepen, (middenveld)organisaties, administratie en ondernemers samen aan die stad kunnen gaan werken.

Resultaten wijkenquête Antwerpen-Noord (2060)

1300 inwoners Antwerpen-Noord (2060) uit 182 straten van 49 verschillende nationaliteiten namen deel aan een grote wijkenquête. Deze werd georganiseerd door ‘Noord ant-woord’, een buurtplatform dat begin vorig jaar ontstond na veel negatieve berichtgeving over de wijk Antwerpen-Noord in de media.

Bekendmaking resultaten wijkenquête 2060

Tijd: 
maa, 18/06/2012 - 20:00
Datum Evenement: 
maa, 18/06/2012 - 20:00 - 22:00

Op maandag 18 juni om 20u in centrum de wijk (Lange Scholierstraat 94) maakt het wijkoverleg 'Noord ant-woord' de resultaten bekend van de wijkenquête. Meer dan 1300 inwoners uit 180 straten uit 49 verschillende landen hebben deelgenomen. Een fantastisch resultaat waar de wijk Antwerpen-Noord enorm trots op mag zijn. Zeker als je weet dat dit werk allemaal door vrijwillige buurtbewoners, studenten, stagiairs, ...

 Het wijkoverleg ‘Noord ant-woord’ trekt van 9 maart tot 6 april in de buurt Antwerpen-Noord voor een grote wijkenquête. 14000 enquêteformulieren zullen in de wijk verdeeld worden (huis aan huis, op ontmoetingsplaatsen, dienstencentra, winkels, markten, …).

Proces

• 10 november 2010: Eerste overleg Herman Debleser, Paula Debrie, Koen Wynants
Actie nodig, lijst met sleutelfiguren wordt opgesteld. Met een aantal van hen wordt actief contact opgenomen met de bedoeling om een werkgroep op te starten.
• 17 november 2010: contact met Kristin ‘Noordlink’ Lenaers
• 19 november 2010: contact met kabinet Leen Verbist, Unizo
• 1 december 2012: contact met SWO, kabinet Verbist, districtsschepen
• 6 december 2012: contact met Samenlevingsopbouw 2060
Idee Noord ant-woord is geboren.

Inleiding

De 2060 wijk in Antwerpen is een heel diverse wijk: ‘originele’, autochtone, vaak iets oudere, bewoners, jonge nieuwkomers, verschillende allochtone gemeenschappen, druggebruikers, maatschappelijk kwetsbare groepen… Het samenleven verloopt niet van een leien dakje ondanks vele en diverse maatregelen van heel veel verschillende organisaties, zowel stad, middenveld (Samenlevingsopbouw, freeclinic, …) als buurtinitiatieven (Pleingroep, Noordlink, Buurtschatten, …), … De veranderingen in de wijk zijn positief maar verlopen voor vele buurtbewoners niet snel g

Tijd: 
maa, 30/01/2012 - 19:00
Datum Evenement: 
maa, 30/01/2012 - 19:00 - 19:30

Op maandag 30 januari willen bewoners, winkeliers en sympathisanten … van de Seefhoek een positieve actie voeren voor een leefbaar en ondernemende buurt. Deze actie is een initiatief van de handelaren en inwoners van de Korte Zavelstraat en omgeving ., UNIZO Antwerpen Stad, allochtonen, autochtonen , … kortom allen die een leefbaar , ondernemend en aangename Seefhoek genegen zijn.

Inhoud syndiceren